Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας, αλλά και την προώθηση της εξωστρέφειας και των επενδύσεων στη Λάρισα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, κα Ελένη Κολιοπούλου υπέγραψαν  σήμερα πρωτόκολλο συνεργασίας, στα Γραφεία του Επιμελητηρίου.

Η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου και του  Συνδέσμου πραγματοποιείται, στα πλαίσια της συμμετοχής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,  από τις αρχές του 2008, στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe  Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης.  

Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα. 

Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:

Τη διάχυση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των πολιτικών και των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ

Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως των ΜΜΕ

Την υποβοήθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε διεθνείς εκθέσεις και φόρα για την αναζήτηση συνεργατών

Την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και

Την καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την προώθησή τους σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Γιαννακόπουλος, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλλει περαιτέρω στη διάχυση των υπηρεσιών του τμήματος ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas στις επιχειρήσεις της Λάρισας με στόχο  τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων αυτών.

Στη συνάντηση εκ μέρους του Επιμελητηρίου συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Σ. Γιαννακόπουλος,  η Γ. Γραμματέας του Επιμελητηρίου κα Καλλιόπη Τζήκα,  το Μέλος του ΔΣ κ. Χ. Γιακουβής, ο επιχειρηματίας και μέλος του Επιμελητηρίου Απόστολος Νάρης και εκ μέρους του Συνδέσμου η Πρόεδρος Δ.Σ. κα Ε. Κολιοπούλου,  η Υπεύθυνη του Enterprise Europe Network-Hellas, κα Σ. Βαϊνά, η Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Enterprise Europe Network-Hellas, κα Γ. Φράγκου,