Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα με κάλυψη του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, συνολικού κόστους 345 εκατ. ευρώ, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις. Μετά το πέρας του 6μήνου, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να κρατήσει τον εργαζόμενο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, μοναδική δέσμευση για την επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι η διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων κατά το διάστημα  το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε ήδη, χθες, στη Βουλή. 

Το σχέδιο

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, όλα τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι αποσπασματικά. Αποτελούν ένα συνεκτικό πλέγμα συμπληρωματικών μεταξύ τους μέτρων που έρχονται να στηρίξουν τους αρχικούς στόχους που είναι η στήριξη των εργαζόμενων, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η προστασία των ανέργων και η ενίσχυση της αγοράς εργασίας ώστε το 2021 να ξαναμπεί η αγορά εργασίας σε τροχιά αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Βάσει του σχεδιασμού, κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου αυτού αναμένεται να διαδραματίσουν το πλήρως ευέλικτο πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, για το 2021. Μάλιστα, εάν η μείωση αυτή συνδυασθεί με αυτήν που ήδη ισχύει από τον Ιούνιο του 2021 (-0,90 ποσοστιαίες μονάδες), το σωρευτικό «ψαλίδι» κατά 3,9 μονάδες φέρνει όφελος 148 ευρώ για μισθό 650 ευρώ και 342 ευρώ τον χρόνο για μισθό 1.500 ευρώ.

Η διάταξη 

Τον δρόμο για τη Βουλή, προκειμένου να ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου, πήρε ήδη η σχετική διάταξη για το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, και προβλέπει τα εξής:

1. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, χωρίς περιορισμό, και επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του νέου εργαζομένου για 6 μήνες, ύστερα από δήλωση που θα κάνει η επιχείρηση στο Π.Σ. «Εργάνη».

2. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, επιδοτείται με επιπλέον 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

3. Μετά το πέρας των 6 μηνών, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, αμειβόμενος εξ ολοκλήρου πλέον από αυτή. Δεν προβλέπεται όμως κάποια δεσμευτική υποχρέωση διατήρησης της θέσης μετά τη λήξη του προγράμματος. 

4. Οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν στις νέες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία».

5. Επίσης, οι συμβάσεις τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

6. Η επιχείρηση – εργοδότης που θα προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, θα πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:

α) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή ότι έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον eΕΦΚΑ.

β) Θα διατηρήσει κατά μέσον όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Για τον υπολογισμό τους, λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου (πιθανότατα σήμερα), συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες με τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του προγράμματος. Προσοχή όμως. Δεν προσμετρούνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Αλλά και οι νεοπροσληφθέντες δεν πρέπει να έχουν ενεργό σύμβαση για τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψή τους.

7. Σε περίπτωση που κατόπιν διασταυρώσεων συναχθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές εισφορές και το επιπλέον ποσό στην περίπτωση μακροχρόνια ανέργου. 

8. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών θα αφορά και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.

Το δώρο Πάσχα

Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν με σημαντική καθυστέρηση, εξαιτίας των ελέγχων που διενεργήθηκαν, οι πληρωμές των ποσών του δώρου Πάσχα που αντιστοιχούν στο διάστημα των αναστολών συμβάσεων και καταβάλλονται από το Δημόσιο.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, εγκρίθηκε η εκταμίευση ποσού 98 εκατ. ευρώ για την πληρωμή 182.179 δικαιούχων – εργοδοτών.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να πιστωθούν 18,64 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στις ειδικές αποζημιώσεις των 534 ευρώ, στους λογαριασμούς 36.715 δικαιούχων που υπέβαλαν μονομερή υπεύθυνη δήλωση.