Κούρεμα κατά μέσο όρο 70% των χρεών (κύριας οφειλής και προσαυξήσεων) των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών και, παράλληλα, εξόφληση του υπόλοιπων –μετά το κούρεμα-των χρεών  τους σε έως 120 δόσεις.

Αυτά είναι τα δύο βασικά σκέλη της νέας ριζικής ρύθμισης των οφειλών των μη μισθωτών  προς τα ταμεία, την οποία αναμένεται να θεσπίσει η κυβέρνηση τον ερχόμενο Μάρτιο. 

Η ρύθμιση αυτή θα αφορά τόσο τους οικονομικά ενεργούς, όσο και εκείνους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη γιατί είναι φορτωμένοι με χρέη τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν

Μάλιστα, δεν θα προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (όπως π.χ. προβλέπονται στον "εξωδικαστικό συμβιβασμό") για όποιον θέλει να ενταχθεί.

Το κούρεμα των ασφαλιστικών οφειλών  θα προκύψει:

1. Μετά τον επανυπολογισμό του "κύριου" μέρους τους (δηλ. της κύριας οφειλής) με βάση το νέο σύστημα που ισχύει από το 2017.Κατά μέσο όρο αναμένεται διαγραφή 60% -65% της παλιάς κύριας οφειλής.

2. Με τη διαγραφή 85% των προσαυξήσεων στην κύρια οφειλή (όπως είχε προκύψει από το προ του νόμου Κατρούγκαλου σύστημα).

Ο διακανονισμός για την τμηματική εξόφληση σε έως 120 δόσεις θα αφορά το χρέος που θα προκύψει μετά το κούρεμα τόσο της κύριας οφειλής (μέσω του επανυπολογισμού της), όσο και των προσαυξήσεων στην παλιά κύρια οφειλή. Συνολικά από τα δύο παραπάνω "κουρέματα" (στην κύρια οφειλή και στις προσαυξήσεις) θα προκύψει κατά μέσο όρο "διαγραφή" του 70% της συνολικής παλιάς οφειλής. 

Πρέπει να τονισθεί, όπως σημειώνουν κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας στο Capital.gr, ότι θα επανυπολογισθούν και θα διαγραφούν μόνο οι οφειλές εκείνων των μη μισθωτών οι οποίοι θα ενταχθούν στο διακανονισμό τμηματικής εξόφλησης των εναπομεινάντων (δηλ. μετά το κούρεμα) χρεών τους σε έως 120 δόσεων και όχι όσων δεν ενταχθούν.

Με άλλα λόγια, τα χρέη όσων δεν ενταχθούν στον διακανονισμό, δεν θα επανυπολογισθούν και έτσι δεν θα κουρευθούν.

Η σχετική ευκαιρία, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, για την ένταξη των οφειλετών στην εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να υπάρχει μόνο για έξι μήνες και, συγκεκριμένα, για το διάστημα μεταξύ του ερχόμενου Μαρτίου - οπότε προβλέπεται να θεσπισθεί η εν λόγω ρύθμιση - και του Σεπτεμβρίου, χωρίς φυσικά να αποκλείεται κάποια χρονική παράταση.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, δεν θα μπορεί κάποιος οφειλέτης να ενταχθεί στην εν λόγω ρύθμιση που περιλαμβάνει επανυπολογισμό –διαγραφή –τμηματική εξόφληση σε έως 120 δόσεις των οφειλών…

Σύμφωνα, με το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, η νέα ρύθμιση θα προβλέπει επανυπολογισμό των εισφορών των μη μισθωτών, προ της 1ης/1/2017  (οι οποίες συνιστούν την κύρια οφειλή), με βάση το σύστημα που ισχύει από την 1η/1/2017, δηλαδή με βάση το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα ανά κατηγορία μη μισθωτών.

Ως εισόδημα θα θεωρηθεί, συγκεκριμένα, το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του 2017, τονίζουν οι ίδιες πηγές στο Capital.gr.

Για τους επαγγελματίες (ασφαλισμένους στον τέως ΟΑΕΕ και τέως ΕΤΑΑ) ως τέτοιο θα θεωρηθεί το ποσό των 7.032 ευρώ. Έτσι ως ελάχιστες μηνιαίες εισφορές  των επαγγελματιών θα λογισθούν εκείνες των 158 ευρώ (26,9%Χ 586 ευρώ) ενώ για τους αγρότες  εκείνες των 58 ευρώ (7% Χ 70% των 586 ευρώ).Μ΄άλλα λόγια θα ισχύσει το ασφάλιστρο που ίσχυε προ του 2017. Από αυτόν τον επανυπολογισμό θα προκύψει κατά μέσο όρο κούρεμα 60% -65% για τις οφειλές, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες .

Η νέα οφειλή θα προκύψει ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των μηνών τους οποίους δεν πλήρωσε ένας αυτασφαλισμένος  προ του 2017 (πχ 24, 25 ) και των ελάχιστων μηνιαίων εισφορών του έτους 2017 (158 ευρώ).

1ο Παράδειγμα

Αν ένας επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ (1η ασφαλιστική κλάση)  δεν πλήρωσε εισφορές την 3ετή περίοδο 2014 -2016, τότε προκύπτει μία κύρια οφειλή της τάξεως των 7560 ευρώ  (210 ευρώ/μήνα  Χ 12 Μήνες Χ 3 έτη) .

Μετά τον επανυπολογισμό της προκύπτει οφειλή ύψους  5688 ευρώ  (158 ευρώ Χ 12 Μήνες Χ 3 έτη) .

Συνεπώς θα κουρευθεί κατά 1872 ευρώ ή 24%.

Άμεση διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων με τις οποίες φορτώθηκαν οι κύριες οφειλές (με βάση το προ του 2017 σύστημα υπολογισμού τους).

2ο Παράδειγμα

Έστω επαγγελματίας (1η κλάση ΟΑΕΕ) με κύρια οφειλή 7560 ευρώ, επιβαρύνθηκε με προσαυξήσεις  653 ευρώ. Εφόσον ενταχθεί στη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, θα κουρευθούν αυτές οι προσαυξήσεις κατά 85% και, έτσι, θα πέσουν στα 97 ευρώ.

Έτσι η νέα συνολική οφειλή του (επανυπολογισθείσα κύρια οφειλή και "κουρεμένες" προσαυξήσεις) θα ανέλθει στα 5785 ευρώ.

Πριν από αυτή τη διαδικασία, η συνολική οφειλή του ανερχόταν σε  8213 ευρώ (κύρια οφειλή 7560 ευρώ και 653 ευρώ οι προσαυξήσεις). Συνεπώς το συνολικό κούρεμα θα ανέλθει σε 2428 ευρώ ή 29%.

Η νέα  συνολική οφειλή   (δηλ. η επανυπολογισθείσα-μειωμένη κύρια οφειλή και οι διεγραμμένες προσαυξήσεις) θα μπορεί να ρυθμισθεί σε έως 120 δόσεις  εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Συγκεκριμένα, σε όσες 36 δόσεις θα ρυθμίζονται οφειλές έως 3000 ευρώ και σε έως 120 δόσεις οφειλές από 3001 ευρώ και πάνω. Για οφειλές άνω των 3001 ευρώ δεν θα προβλέπονται κλιμακωτές ανώτατες δόσεις (πχ έως 48 δόσεις για χρέη μεταξύ 3001 -20.000 ευρώ κλπ.).

3ο Παράδειγμα

Π.χ. επαγγελματίας του προηγούμενου παραδείγματος, του οποίου η συνολική οφειλή κουρεύτηκε κατά 29%  (έπεσε στα 5785 ευρώ έναντι  8213 ευρώ), θα μπορεί να την εξοφλήσει σε έως 36 ισόποσες μηνιαίες  δόσεις. Έτσι θα προκύψουν έως  36 δόσεις των  160 ευρώ /μήνα.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και εκείνοι οι μη μισθωτοί που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Συγκεκριμένα, μπορείς ένας μη μισθωτός που μπορεί ηλικιακά να βγει στη σύνταξη (σ.σ. έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης στα 62 έτη του ή έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 15 χρόνια στα 67 του) να ενταχθεί στη ρύθμιση του επανυπολογισμού - μείωσης της κύριας οφειλής, της διαγραφής των προσαυξήσεων και της τμηματικής εξόφλησης της νέας συνολικής οφειλής του σε έως 120 δόσεις.

Σε έως 36 δόσεις θα εξοφληθούν οφειλές έως 3000 ευρώ και σε έως 120 δόσεις οφειλές πάνω από 3001 ευρώ. Οι δόσεις αυτές θα μπορούν να εξοφληθούν μέσω ισόποσων μηνιαίων παρακρατήσεων (δηλ. έως 120) στη σύνταξή τους.

Δημήτρης Κατσαγάνης Capital.gr