Με θέματα μείζονος σημασίας για την ομαλή λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, αλλά και με έμφαση στο ζήτημα ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν μείζονος σημασίας θέματα για την ομαλή λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας.

Στη Γενική Συνέλευση απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Γεώργιος Ρουπακιάς, καθώς και εκπρόσωποι φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, ενώ έγινε σύντομη παρουσίαση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ).

Ας σημειωθεί, πως σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Ευάγγελο Γκάγκο, ήταν μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνέλευση, καθώς το θέμα της ενέργειας είναι αυτό που απασχολεί έντονα όλους τους επιχειρηματίες στην περιοχή και κατά συνέπεια τη βιωσιμότητα δεκάδων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, στις οποίες εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Ελευθερία)