Εντυπωσιακή αύξηση των δαπανών διοίκησης εμφανίζει η τράπεζα Αττικής στη χρονιά που έληξε γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα δεδομένων των δυσχερειών που αντιμετωπίζει η Τράπεζα. 

Ειδικότερα σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου  οι μισθοί εκτινάχθηκαν στα 1,282 εκ ευρώ από 758 χιλιάδες ευρώ στο περυσινό εξάμηνο. 

Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει να προστεθούν και οι αμοιβές ΔΣ οπότε η συνολική δαπάνη στο εννεάμηνο του 2018 για τα μέλη της διοίκησης ανήλθε σε 1,775 εκ ευρώ από 1,249 εκ ευρώ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν δημοσιεύτηκε το σχέδιο αποφάσεων των εγκρίσεων των αμοιβών και των συμβάσεων των μελών που εγκρίθηκαν από την τελευταία Γενική Συνέλευση όπως συνέβαινε σε προηγούμενα έτη αλλά όποιος ενδιαφερόταν θα μπορούσε να το λάβει σε έγχαρτη μορφή.

Ολόκληρο το 2017 οι αμοιβές διοίκησης της τράπεζας ήταν 1,516 εκ ευρώ και του ομίλου 1,72 εκ ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι στο  εννεάμηνο του 2018 έχουμε ήδη υπέρβαση της δαπάνης ολόκληρου του 2017. 

Το 2016 οι αμοιβές διοίκησης της τράπεζας ήταν 1,216 εκ ευρώ γεγονός που δείχνει ότι παρά τα τεράστια προβλήματα της τράπεζας τα τελευταία έτη οι αμοιβές διοίκησης ακολουθούν ξέφρενο καλπασμό.

Και αυτό όταν υπάρχει συνεχής μείωση του μισθολογικού κόστους και μόνο στο δωδεκάμηνο Σεπτέμβριος 2017-2018 το προσωπικό της τράπεζας μειώθηκε κατά 160 άτομα στα 632 συνολικά άτομα. 

Βέβαια το μέσο κόστος ανά άτομο που αποχώρησε ανέρχεται σε 110 χιλιάδες ευρώ.

Εν τω μεταξύ εντύπωση προκαλεί η αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις ενεαμήνου πως «Στο Γ’ τρίμηνο του 2018 ο Όμιλος ολοκλήρωσε ορισμένες εσωτερικές διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που δεν είχε στη διάθεσή του κατά το Α’ τρίμηνο του 2018, όταν εκτιμούσε την επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. 

Η οριστική επίπτωση στα υπόλοιπα της 1/1/2018 από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα οριστικοποιηθεί με τη δημοσίευση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2018».

Ουσιαστικά δηλαδή η Τράπεζα προαναγγέλλει μεταβολές οι οποίες ουδείς γνωρίζει τι έκταση θα έχουν ενώ μέσα στη χρήση έκανε αύξηση κεφαλαίου και συνέταξε ενημερωτικό δελτίο του οποίου τα στοιχεία τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Νίκος Καρούτζος (bankingnews.gr)