Πρόγραμμα διεθνούς ενδιαφέροντος στο γάλα υλοποιεί το ΤΕΙ Θεσσαλίας μαζί με ξένα πανεπιστήμια και θεσσαλικές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις. Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρει: 

"Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018, η εναρκτήρια συνάντηση του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Έργου InnoDairyEdu (κωδ. 2018-1-EL01-KA203-047844) στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2, Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Erasmus+ 2018 Το InnoDairyEdu αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου, ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους στον γαλακτοκομικό κλάδο. 

Η επιλογή της θεματολογίας του υλικού στηρίζεται στην αξιολόγηση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών στα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και στην άποψη της βιομηχανίας γάλακτος βάσει των ελλείψεων που διαπιστώνουν στο τεχνικά εξειδικευμένο προσωπικό τους. 

Το ψηφιοποιημένο υλικό θα αφορά στην παραγωγή και μεταποίηση του γάλακτος, την ασφάλεια, την ποιότητα και την επιχειρηματικότητα στην γαλακτοκομία. Το υλικό θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο με τη μορφή Massive Open Online CoursesMOOC μέσω διαδραστικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου. 

Στόχος του Έργου είναι η σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανία γάλακτος μέσω των συνεργαζόμενων φορέων, αλλά και μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει ως εργαλείο διάχυσης του υλικού στους ενδιαφερόμενους.

Το Έργο συντονίζει το ΤΕΙ Θεσσαλίας, με επιστημονικά υπεύθυνη τη Δρ Ελένη Μαλισσιόβα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Οι εταίροι του έργου είναι: University of Leon, Spain- University of Parma, ItalyUniversity of Warmia-Mazuri, Poland – Cyprus University of Technology-Cyprus και 4obs Σύμβουλοι ανάπτυξης και καινοτομίας - Ελλάδα.

Συνεργαζόμενοι φορείς του έργου είναι για την Ελλάδα: Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ «ΟΛΥΜΠΟΣ», Κασέρι Ζαρογιάννης και ΘεςΓάλα, ενώ γαλακτοβιομηχανίες και συνεταιρισμοί γάλακτος και γαλακτοκομικών συμμετέχουν από όλες τις χώρες που αποτελούν την ομάδα έργου. Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συνεργαζόμενος φορέας, μπορείτε να απευθύνεστε στην επιστημονικά υπεύθυνη Δρ Μαλισσιόβα Ε. στο malissiova@teilar"