Καρποφόρησε ο δεύτερος διαγωνισμός για το έργο από τον  κόμβο του Μύλου Τσαγκάδα έως τη γέφυρα του Καραβόπορου στα Τρίκαλα, που αποτελεί τμήμα της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας.  

Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία ΤΟΜΗ με προσφορά 14,3 εκ. ευρώ ενώ το αρχικό κόστος του έργου ήταν 17,93 (πάντα χωρίς ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 30 μήνες και το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2023.

Τι προβλέπει

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας και συγκεκριμένα του οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο με την περιφερειακή οδό Τρικάλων έως και τον ισόπεδο κόμβο προς Δροσερό. Το συνολικό μήκος αρτηρίας είναι 1.3Km, του παράπλευρου οδικού δικτύου, διπλής κατεύθυνσης, περί τα 2,35km (δεξιά και αριστερά της αρτηρίας).

Ειδικότερα:

— η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,3km περίπου,

— η κατασκευή τεχνικών έργων (γεφυρών) διέλευσης του Πηνειού, μήκους 143,10m, για την αρτηρία και τον βόρειο παράπλευρο,

— η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,35km,

— η κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά τη φορά χιλιομέτρησης, μήκους 1,00km περίπου,

— η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη θέση Καραβοπόρου (μορφής «σταυρού»),

— η προσαρμογή της αρτηρίας στους υφιστάμενους κόμβους, με κατάλληλη διαμόρφωσή τους (διεύρυνσή τους), για την εξασφάλιση τής ορθής λειτουργίας της κυκλοφορίας.

Z.H. thessaliaeconomy.gr