Από την οινοποιία Τσιλιλή, η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα, μας εστάλη η παρακάτω επιχειρηματική αγγελία:

"Αναζήτηση βοηθού υπευθύνου παραγωγής από την ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. για μόνιμη εργασία.

Περιγραφή ρόλου

Ο ρόλος αποτελεί ευκαιρία για τον υποψήφιο να εργαστεί στο τμήμα οινοποίησης,

απόσταξης και εμφιάλωσης με σκοπό στο μέλλον να γίνει υπεύθυνος παραγωγής

βοηθώντας την εταιρία να πετύχει ποιοτικά προϊόντα και να εκμεταλλευτεί όσο το

δυνατόν καλύτερα τους πόρους της.

Αρμοδιότητες

• Να προγραμματίζει τις διαδικασίες εμφιάλωσης.

• Να είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό πρωτοκόλλων παραγωγής ημιετοίμων/ ετοίμων

προϊόντων.

• Να παραλαμβάνει/ ελέγχει τις πρώτες ύλες απόσταξης και σε συνεννόηση με το

Γ.Χ.Κ/Τελωνειακές Αρχές την παραλαβή των προϊόντων απόσταξης.

• Να είναι υπεύθυνος παραλαβής πρώτων υλών κατά την περίοδο συγκομιδής των

σταφυλιών.

• Να συντάσσει αναφορές σχετικά με την οινοποίηση/απόσταξη και την εμφιάλωση.

Απαιτήσεις – απαραίτητα προσόντα

• Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Γεωπόνος

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα

• Εμπειρία σχετική με τις αρμοδιότητες

• Γνώση ενόργανης ανάλυσης χημικού εργαστηρίου."