Δεν έλαβε άδεια από το Περιφερειακό Συμβούλιο η επένδυση εγκατάσταση μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων της εταιρείας Volos Recycling Center A.E. για την παραγωγή συνθετικού στερεού καυσίμου, που επρόκειτο να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Βελεστίνο.

Μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ψήφισε «όχι» στη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για παραγωγή συνθετικού στερεού καυσίμου SRF στην Β' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου.

Αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση της  αρμόδιας Υπηρεσίας της Π.Ε.  Μαγνησίας (Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων).

H δραστηριότητα της παραπάνω εταιρείας αφορά στην αξιοποίηση υπολειμμάτων τεμαχισμού οχημάτων και μηχανικής επεξεργασίας, καθώς και στην αξιοποίηση υλικών αλλά και μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Το τελικό προϊόν της δραστηριότητας θα ήταν συνθετικό στερεό καύσιμο και άλλα τελικά προϊόντα όπως σιδηρούχα και μη-σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικά και αδρανή υλικά. 

Η συνολική ετήσια δυναμικότητα της δραστηριότητας θα ανέρχονταν σε 17.000 τόνους με μέγιστη ημερήσια τους 67 τόνους την ημέρα.

Η μονάδα επρόκειτο να λειτουργήσει σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις οικοπέδου  5,8 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της Χαλυβουργίας Ελλάδος Α.Ε., το οποίο έχει εκμισθωθεί στην Volos Recycling Center Α.Ε.

Z.H. thessaliaeconomy.gr