Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, εντάσσεται στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το έργο «Αποκατάσταση του κτιρίου της Κίτρινης Αποθήκης για την εγκατάσταση και ανάπτυξη της Technopolis Ιάσων: Innovation Hot Spot Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Διεπιστημονικής Έρευνας», με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ.

Για την χρηματοδότηση του έργου με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ ο κ. Χαρίτσης, δήλωσε:

«Με το έργο αυτό προστατεύουμε και αναβαθμίζουμε ένα εμβληματικό κτήριο της πόλης του Βόλου, που συνδέεται με τα πιο σημαντικά ορόσημα της ιστορίας της και ταυτόχρονα δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές για τη διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας και την παραγωγική αξιοποίηση της μέσα από τη διάχυση της γνώσης και την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων.

Δημιουργούμε έτσι τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του υψηλά μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού της πόλης και της πολύ σημαντικής ερευνητικής δουλειάς που γίνεται στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, δίνοντας παράλληλα, ώθηση σε μία δυναμική και καινοτόμα τοπική οικονομία της γνώσης, ικανή να παράγει σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Σε στενή συνεργασία και διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, εξασφαλίζουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση εκείνων των υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία και ανοίγουν αναπτυξιακές δυνατότητες, κινητοποιώντας τις υγιείς δυνάμεις για καινοτομία και επιχειρηματικότητα».

Η Κίτρινη αποθήκη είναι ένα μεσοπολεμικό κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, το «Technopolis Ιάσων – Innovation Hot Spot», ως ένα νέο μικρό οικοσύστημα, θα φιλοξενεί βασικές υποδομές που επιτρέπουν τον ερευνητικό πειραματισμό, τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιστήμονες και επιχειρήσεις, τη λειτουργία θερμοκοιτίδων για νέες επιχειρήσεις και εταιρείες έντασης γνώσης, καθώς και τη δικτύωση με ερευνητικά και παραγωγικά σχήματα.

Τμήμα του ισογείου και του υπογείου θα μετατραπούν σε χώρο έκθεσης και μνήμης για την ιστορία του κτιρίου με έμφαση στη χρήση του καπνού που χαρακτήρισε την τοπική οικονομία για δεκαετίες, καθώς και στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής 1941-1944, που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος φυλακής, βασανιστηρίων και εκτελέσεων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το κτίριο της «Κίτρινης Αποθήκης» βρίσκεται στη συνοικία Μεταμόρφωση, επί των οδών Ανθίμου Γαζή & Βασσάνη και κατασκευάσθηκε λίγο μετά το 1930 από την εταιρεία καπνών «AMERICA TOBBACO». Με την αριθμ. πρωτ. 657/28722 5/3/2013 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΒΕΔΦΒ-4ΚΓ) το κτίριο παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η «Κίτρινη Αποθήκη» είναι ένα πενταόροφο κτίριο με υπόγειο, έχει συνολικό μεικτό εμβαδόν 7.356τ.μ. και βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 2.154,27τ.μ. (με πρόσωπο 58,47μ. επί της οδού Βασσάνη και 34,37μ. επί της οδού Γαζή).

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 48845/10-04-2013 εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘΠΑ Κτιριολογικό Πρόγραμμα, η

«Κίτρινη Αποθήκη» έχει συνολική μεικτή επιφάνεια δόμησης 7.356τ.μ. εκ των οποίων οι ωφέλιμοι χώροι θα

ανέρχονται σε 5.986τ.μ. και αναλύονται ως εξής:

– Χώροι Διοίκησης: 388τ.μ.

– Χώροι Ερευνητικού Προσωπικού/Μελών ΔΕΠ: 804τ.μ.

– Χώροι Διδασκαλίας: 674τ.μ.

– Ερευνητικά Εργαστήρια: 1.584τ.μ.

– Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας: 522τ.μ.

– Εκθεσιακοί Χώροι: 201τ.μ.

– Λοιποί Βοηθητικοί Χώροι: 297τ.μ.

– Υπόγειοι Χώροι Η/Μ Εγκαταστάσεων: 317τ.μ.

– Κλιμακοστάσια – Χώροι Κυκλοφορίας: 1.200τ.μ.

​Δήλωση Μάκη Μπαλλή

Σε δήλωσή του ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Μάκης Μπαλλής σημείωσε:

«10 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την αποκατάσταση της «Κίτρινης Αποθήκης» στο Βόλο διασφαλίστηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Χαρίτση.

Με την απόφαση αυτή αφενός ικανοποιείται ένα αίτημα ετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι κτιριακές του ανάγκες, αφετέρου διασώζεται, αξιοποιείται και αναδεικνύεται ένα εμβληματικό κτίριο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την τοπική ιστορία της πόλης».

Δήλωση βουλευτών και της ΝΕ Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ

Ένα χρόνιο αίτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων της πόλης και των κατοίκων της, η αποκατάσταση του κτιρίου της «Κίτρινης Αποθήκης», ικανοποιείται με την σημερινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση να ενταχθεί στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από την κάλυψη κτιριακών αναγκών του Πανεπιστημίου, διασώζεται ένα κτίριο που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο, συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης μας.

Θεσσαλία