Μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 29.817 θέσεις εργασίας, επίδοση που είναι η χειρότερη από το 2001 οπότε υπάρχουν στοιχεία.

Τον πρώτο μήνα που μπήκε σε εφαρμογή το νέο ασφαλιστικό οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 126.501, ενώ οι αποχωρήσεις σε 156.318. Από τις 156.318 συνολικά αποχωρήσεις, οι 73.609 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 82.709 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επιπρόσθετα συνεχίζεται η τάση οι περισσότερες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται να είναι ευέλικτης μορφής. Μόνο το 46,5% είναι πλήρους απασχόλησης, το 38,96% μερικής και το 14,55% εκ περιτροπής εργασίας.

Το αρνητικό ισοζύγιο στις προσλήψεις διαμορφώνεται κυρίως από τέσσερις κλάδους: Λιανικό Εμπόριο (-5.895), Εστίαση (-10.000), Δραστηριότητες Απασχόλησης (-3.564) και Καταλύματα (-1.965).

Σύμφωνα με το υπουργείο και οι τέσσερις αυτοί κλάδοι παρουσιάζουν αύξηση της ζήτησης για εποχιακή απασχόληση την περίοδο των εορτών και το μεγαλύτερο ποσοστό από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν αφορούν τέτοιου τύπου απασχόληση, δηλαδή θέσεις σε κλάδους που χρειάζονται επιπλέον προσωπικό λόγω της εορταστικής περιόδου. Αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στο πρώτο πενθήμερο του Ιανουαρίου οι αποχωρήσεις/απολύσεις/λύσεις συμβάσεων ανήλθαν σε 33.000, ενώ τον υπόλοιπο μήνα, το ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 4.000 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η επίδοση ήταν πολύ χειρότερη από τον περασμένο Γενάρη (χάθηκαν 10.000 θέσεις ή τον Ιανουάριο του 2015, οπότε επίσης χάθηκαν 9.200 θέσεις).

euro2day.gr