Υψηλές επιδόσεις στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, που αναμένεται να βελτιωθούν ακόμα περαιτέρω στο σύνολο του οικονομικού έτους, πέτυχαν οι μεγάλοι Ελληνες παραγωγοί βιομηχανικών μετάλλων και μεταποιημένων προϊόντων μετάλλου, με οδηγό την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση που σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά συντηρεί ψηλά τις χρηματιστηριακές τιμές των μετάλλων.

Και αυτό παρά το ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος, αφού είχαν τη δυνατότητα είτε να έχουν «κλειδωμένες» τιμές ρεύματος με μακροπρόθεσμα συμβόλαια είτε και να περάσουν το επιπλέον κόστος στις τελικές τιμές που καταβάλλουν οι πελάτες τους. Είναι ίσως χαρακτηριστικό πως στο εννεάμηνο του έτους η μέση τιμή του Αλουμινίου (LME 3Μ) ανήλθε στα επίπεδα των 2.400 δολαρίων ανά τόνο, 44% αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αντίστοιχα, οι τιμές του χάλυβα, ενώ τον Μάρτιο του 2020 διαπραγματεύονταν μεταξύ 500 και 800 δολαρίων ο τόνος, στα τέλη του εννεάμηνου φέτος είχαν φθάσει στα 1.800 δολάρια. Πολλοί από όσους εμπλέκονται στην αγορά αυτή εκτιμούν πως δεν θα υπάρξει μεγάλη μείωση των τιμών, παρά μόνο παροδικές διορθώσεις, ενδεχομένως και το 2022. Απούσα από το «πάρτι» αυτό των μετάλλων είναι η ΛΑΡΚΟ, η οποία παρά το ράλι των τιμών στο νικέλιο από τα 10.500 ευρώ τον Μάρτιο του 2020 στα 18.000 την τρέχουσα περίοδο, δεν μπόρεσε παρά να περιορίσει απλώς το εύρος του ελλείμματος σε λειτουργικό επίπεδο.

Στον αντίποδα, χαλυβουργίες όπως η Σιδενόρ και η Χαλυβουργία Ελλάδος καταγράφουν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους αλλά και των περιθωρίων κέρδους τους, ανεξάρτητα από το γεγονός πως οι τιμές της ενέργειας αλλά και των μεταφορικών έχουν εκτοξευθεί. Αιτία η ισχυρή ζήτηση για χάλυβα διεθνώς, καθώς η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει και η απουσία επαρκούς προσφοράς επιτρέπει τη μετακύλιση του υψηλότερου κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών στους τελικούς καταναλωτές.

Η ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό αλλά και την ανακάμπτουσα ελληνική οικονομία –στην οποία δρομολογούνται μεγάλα ιδιωτικά αλλά και δημόσια έργα– αναμένεται να διατηρηθεί και κατά το επόμενο έτος. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με πληροφορίες το σύνολο των χαλυβουργιών δουλεύει κοντά στο 100% της δυναμικότητάς τους, με τις παραγγελίες να έχουν ήδη απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της επόμενης χρήσης. Εξίσου θετικές, αν όχι θετικότερες, είναι και οι προοπτικές για το αλουμίνιο, που παρά την πρόσφατη διόρθωση των διεθνών τιμών παραμένει σε υψηλά επίπεδα και σύμφωνα με επενδυτικούς οίκους όπως η Goldman Sachs αναμένεται να δει τις τιμές του να επιστρέφουν και να παραμένουν πάνω από τα επίπεδα των 3.000 δολαρίων ο τόνος κατά το 2022. Ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες ειδικά για καθετοποιημένους παραγωγούς με σταθερό ενεργειακό κόστος, όπως το Αλουμίνιον της Ελλάδος της Mytilineos.

Elvalhalcor

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε η Viohalco, «η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση των αυξημένων αναλώσεων σκραπ αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη της Elvalhalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (A-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρείας, να αυξηθούν κατά 25,7% στο εννεάμηνο στα 130,4 εκατ. ευρώ έναντι 103,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, ενώ για το τρίτο τρίμηνο το A-EBITDA ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ έναντι 35,9 εκατ. ευρώ για την περυσινή τριμηνιαία περίοδο».

Οπως εξηγεί, «η άνοδος των τιμών των μετάλλων είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 50,0 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο έναντι ζημίας 8,7 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020, με τα τριμηνιαία μεγέθη για το αποτέλεσμα μετάλλου να ανέρχονται σε κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο του ’21 έναντι κερδών 4 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο του ’20. Το αποτέλεσμα του μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μεικτά κέρδη που ανήλθαν σε 187,4 εκατ. ευρώ έναντι 99,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2020». Ωστόσο οι αυξημένες τιμές των μετάλλων αύξησαν το κεφαλαίο κίνησης της Viohalco, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 107 εκατ. ευρώ σε σχέση με το κλείσιμό της του 2020. Σε κάθε περίπτωση, τα κέρδη μετά από φόρους της Viohalco ανήλθαν σε 117,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 25 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Αλουμίνιον της Ελλάδος

Την ίδια περίοδο η Mytilineos ανακοίνωσε για το εννεάμηνο 62,4% αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή σε προσαρμοσμένη για έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα βάση, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020, ή 18% σε μη προσαρμοσμένη βάση, με τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 115 εκατ. Η μητρική της Αλουμίνιον της Ελλάδος σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών 27% στα 1.698 εκατ., σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020, και 23% αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 241 εκατ. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «η Mytilineos καταγράφει φέτος νέα ιστορικά επίπεδα κύκλου εργασιών και κερδοφορίας».

Οι τιμές του αλουμινίου από τις αρχές του έτους έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά, καθώς μια σειρά από παράγοντες, όπως τα μέτρα τόνωσης των οικονομιών λόγω της πανδημίας, η χαλαρή νομισματική πολιτική, οι πληθωριστικές πιέσεις, η κλιμακούμενη ενεργειακή κρίση και η παγκόσμια τάση προς την «πράσινη» οικονομία, συντελούν στη σημαντική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης και παράλληλα θέτουν περιορισμούς στην προσφορά και τη διαθεσιμότητα του μετάλλου. Ο τομέας μεταλλουργίας της Mytilineos στο εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε κύκλο εργασιών 482,3 εκατ., που αντιστοιχεί σε 28,4% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου, έναντι 393 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ηλίας Γ. Μπέλλος Καθημερινή