Ζημιές ύψους €10,82 εκ. εμφάνισε κατά το 2019 ο όμιλος ΙΑΣΩ, στον οποίο ανήκει και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατέγραψε πτώση συγκριτικά με το 2018.

Σύμφωνα με την εταιρεία "σε περίπτωση διακοπής της πορείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεαστεί αρνητικά η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου και να προκύψουν δυσχέρειες, μεταξύ άλλων, στους όρους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του, καθώς και στις συναλλαγές με τους προμηθευτικούς οίκους του εισαγόμενου εξοπλισμού.

Τα ανωτέρω ενδεχόμενα, εφόσον επαληθευθούν, είναι πιθανό να επηρεάσουν προσωρινά την αποδοτικότητα της δραστηριότητας του Ομίλου".

Κύκλος εργασιών

2019: 95,7 εκ. ευρώ, 2018: 99,25 εκ. ευρώ μεταβολή: - 3,57%

EBITDA

2019: 7,84 εκ. ευρώ, 2018: 13,29, μεταβολή: -69,48%

Κέρδη 2019: (10,92), 2018: 11,68 εκ. ευρώ

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr