Υδροηλεκτρικά έργα στον Αχελώο γίνονται αλλά όχι στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία απλώς παρακολουθεί ανήμπορη, τα τελευταία 20 χρόνια, το έτοιμο φράγμα της Μεσοχώρας να "σαπίζει", εξ΄αιτίας των ανίκανων πολιτικών της που διαχειρίζονται τις τύχες του.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού ΥΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου , εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για το μεγάλο αντλησιοταμιευτικό έργο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στην Αμφιλοχία, ώστε, να προχωρήσει το έργο προς υλοποίηση.

Σύμφωνα με την εταιρία,  το έργο «Σύστημα Αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία» υλοποιείται από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος υπό τον κωδικό PCI 3.24. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο σχέδιο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά- Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη (Διάδρομος προτεραιότητας Βορρά- Νότου που αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού). Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση και έχει ενταχθεί στις σχετικές διαδικασίες του Ν. 3894/2010. Στόχος του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας, με σκοπό να βοηθηθεί η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η περίσσεια αιολικής, φωτοβολταϊκής ή θερμικής ενέργειας σε περιόδους χαμηλής κατανάλωσης ή υπερπαραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποθηκεύεται υδραυλικά μέσω της άντλησης νερού από ταμιευτήρα χαμηλότερης υψομετρικής στάθμης σε ταμιευτήρα  υψηλότερης στάθμης.

Ειδικότερα πρόκειται για το έργο «Αγ. Γεώργιος», ισχύος 496 μεγαβάτ και για το έργο «Πύργος», ισχύος 234 μεγαβάτ στην Αμφιλοχία. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι:

Α. «Άγιος Γεώργιος», με ωφέλιμο όγκο (αποθήκευσης ύδατος) ~ 5 x 106 m3. Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής: 460 MW (4 αναστρέψιμες μονάδες). Εγκατεστημένη ισχύς άντλησης: 496 MW.

Β. «Πύργος», με ωφέλιμο όγκο ~ 2 x 106 m3. Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής: 220 MW (2 αναστρέψιμες μονάδες). Εγκατεστημένη ισχύς άντλησης: 234 MW

Τα πλήρη χαρακτηριστικά του έργου περιγράφονται στην απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Διαμαρτύρεται το δίκτυο « Μεσοχώρα SOS»

Το δίκτυο « Μεσοχώρα SOS» αντιδρά και σε αυτά τα έργα κάνοντας λόγο για «νέο πλήγμα στον Αχελώο από το έργο της ΤΕΡΝΑ», σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι:

-«Την ώρα που η κυβέρνηση προωθεί τα έργα στη Μεσοχώρα και στον άνω ρου του Αχελώου, μια άλλη τεράστια επέμβαση δρομολογείται στον Αχελώο, στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στη λίμνη Καστρακίου. Πρόκειται για το διπλό αντλησοταμιευτικό έργο της ΤΕΡΝΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, στις θέσεις «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος», με συνολική ισχύ 680 MW και εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας 816 GWh (τα αντίστοιχα μεγέθη για το έργο στη Μεσοχώρα είναι 160MW και 384 GWh). Σκοπός των έργων αυτού του είδους είναι η «αποθήκευση» της ενέργειας που παράγεται -κυρίως- από τις βιομηχανικού τύπου αιολικές εγκαταστάσεις, που έχουν «καταλάβει» αμέτρητες κορυφογραμμές μεγάλων και μικρότερων ορεινών όγκων.

Ως προς τις τεχνικές της κατασκευής τους  χρησιμοποιούνται δύο ταμιευτήρες – τεχνητές λίμνες, ο κάτω και ο πάνω. Στην προκειμένη περίπτωση του έργου της ΤΕΡΝΑ, χρησιμοποιείται -και για τα δύο έργα- σαν κάτω ταμιευτήρας η τεχνητή λίμνη Καστρακίου.  Δημιουργούνται, όμως, δύο νέες τεχνητές λίμνες, στις θέσεις που προαναφέρθηκαν, με έκταση 318 στρέμματα η μία και 174,5 στρέμματα η άλλη. Για να δημιουργηθούν κατασκευάζονται δύο φράγματα στο ρέμα Καπνιτσόρρεμα (μέσου ύψους 40 μέτρων και μέγιστου ύψους 55,5 μέτρων) και στο ρέμα Σομπόρρεμα (μέσου ύψους 22 μέτρων και μέγιστου ύψους 52 μέτρων). Θα κατασκευαστούν, φυσικά, δύο υδροηλεκτρικές μονάδες, τσιμεντένιες σήραγγες προσαγωγής διαμέτρου 7,8 μέτρων και 5 μέτρων αντίστοιχα, διώρυγες φυγής, νέοι υποσταθμοί, πυλώνες και γραμμές μεταφοράς, δρόμοι πρόσβασης, αποθεσιοθάλαμοι, εργοταξιακοί χώροι κλπ..

Η εξέλιξη αυτή ξαναφέρνει στην επιφάνεια: 

-Την ειλημμένη απόφαση να μετατραπεί ο Αχελώος από ποτάμι σε άθροισμα λιμναίων συστημάτων και τροφοδότη -κατά προτεραιότητα- υδροηλεκτρικών έργων.

-Την υποκρισία όσων υποστηρίζουν ή υπονοούν ότι από την κατασκευή του έργου της Μεσοχώρας εξαρτάται η βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

-Τη ραγδαία είσοδο στον τομέα της ενέργειας και, ειδικότερα, των υδροηλεκτρικών έργων του ιδιωτικού κεφαλαίου, τόσο με την κατασκευή νέων έργων, όσο και με την εξαγορά υφιστάμενων ή υπό κατασκευή μονάδων της ΔΕΗ (π.χ. αυτής της Μεσοχώρας).

-Την ανάγκη της ενιαίας στάσης και δράσης των συλλογικοτήτων βάσης, που -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- έχουν εμπλακεί στα επιμέρους κινήματα αντίστασης στα σχέδια «αρπαγής» του νερού».

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr