Για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με την συμμετοχή επιχειρήσεων για τον ενεργειακό συμψηφισμό παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας, για το θεσμικό πλαίσιο και τα βήματα ίδρυσής τους καθώς και για το νέο πρόγραμμα στήριξής τους, που θα αξιοποιεί 25 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και την Αναπτυξιακή τράπεζα, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν χθες επαγγελματικοί φορείς και επιχειρηματίες της Λάρισας.

Πρόκειται για νέο θεσμό που έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών από επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, ώστε εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν.

Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Λάρισας ο ειδικός σύμβουλος ΥΠΕΝ για θέματα ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας Δ. Τσέκερης ανέλυσε μέσω skype το πλαίσιο σύστασης των ενεργειακών Κοινοτήτων και στις προοπτικές που ανοίγονται μέσω του προγράμματος της χρηματοδότησής τους, που μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μεγαλύτερη ανάπτυξη και εδραίωση.

Όπως επισημάνθηκε από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σωτ. Γιαννακόπουλο και με δεδομένη την πρόθεση της επιμελητηριακής κοινότητας να προχωρήσει στη σύστασή της επ΄ ωφελεία των μελών της, οι Ενεργειακές Κοινότητες αποτελούν τη νέα μεγάλη πρόκληση αλλά και το στοίχημα της τοπικής επιχειρηματικότητας καθώς θα μπορούν να απαλλαχτούν από δυσβάσταχτο κόστος. Σχετικά με τη χρηματοδότηση ελέχθη πως στο προσεχές διάστημα επίκειται η πρόσκληση χρηματοδότησης τους με 25 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ειδικά από Ενεργειακές Κοινότητες. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης είχε προσδιορισθεί στα 15 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αποφασίσθηκε τελικά να αυξηθεί κατά 10 εκατ. λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί. Η επιλογή αυτών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα γίνει με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των προτάσεων, αλλά μετά τη συγκριτική τους αξιολόγηση. Θυμίζουμε πως στη χώρα μας λειτουργούν ήδη περίπου 50 Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες τόσες είναι υπό ίδρυση.

Όπως εξάλλου τονίστηκε η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Στο σχήμα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Ο.Τ.Α. Α και Β’ βαθμού της ίδιας περιφέρειας «Τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοινότητας" αποσαφήνισε προσθέτοντας πως η προϋπόθεση δημιουργίας συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ διαφόρων τοπικών φορέων, στο πλαίσιο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινωνικών συναινέσεων, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής των έργων ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που έχουν οι ενεργειακές κοινότητες, μεταξύ άλλων, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό κατ’ αναλογία με τις Κοιν.Σ.Επ., καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα για ειδικές προϋποθέσεις και όρους προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών καθώς και προνομιακών χρεώσεων για υπηρεσίες στην αγορά. Τέλος επισημαίνεται πως οι Ενεργειακές Κοινότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κι έχουν προτεραιότητα χορήγησης άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Γιώργος Νούλης Ελευθερία