Μετά την κίνηση έκπληξη και με ένα πλήρες σχέδιο ανάπτυξης κάνει η Intrakat την είσοδό της στη δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ. H εταιρεία, θυμίζουμε, διατηρεί την μονάδα παραγωγής στη Λάρισα, στην περιοχή της Γιάννουλης.

Το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς ομίλους, νέους επενδυτές, και επέκταση στην αποθήκευση ενέργειας και στρατηγική συνεργασία για την παραγωγή υδρογόνου παράλληλα με την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ.

Με τη στρατηγική συγχώνευση με την ΓΑΙΑ Άνεμος, η κατασκευαστική του ομίλου Κόκκαλη, που μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία στον κλάδο της ενέργειας, πέτυχε όχι μόνο να μπει στις ΑΠΕ και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα για εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 1,1 GW τα επόμενα χρόνια, επενδύοντας 1 δις. ευρώ, αλλά και ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό παρόν σε όλες τις νέες τεχνολογίες και τις επερχόμενες εξελίξεις στον κλάδο.

Με τη συγχώνευση με τη «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ», η Intrakat μπαίνει στους πρωταγωνιστές του κλάδου και όπως διαμηνύεται ετοιμάζεται να πρωτοπορήσει και να ξεχωρίσει με τις επόμενες κινήσεις της. Κι αυτό γιατί η  εταιρεία  ΓΑΙΑ Ανεμος – που ανήκε στον όμιλο Nostira-,  διαθέτει ήδη άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής δυναμικότητας περίπου 1,1GW αλλά και εξειδικευμένα στελέχη με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Η δραστηριότητά της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ θα αποτελέσει τον κορμό του νέου τμήματος  Ανανεώσιμων Πηγών της Intrakat στο οποίο επικεφαλής θα είναι  ο Λουκάς Λαζαράκης, (Διευθύνων Σύμβουλος της Nostira και πρώην διευθύνων σύμβουλος της EDF στην Ελλάδα και σύντομα και μέτοχος της Itnrakat από την ανταλλαγή μετοχών).

Οι συνέργειες και το σχέδιο ανάπτυξης

Σήμερα η ΓΑΙΑ Άνεμος διατηρεί συμμετοχές σε εταιρείες που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 823,55MW και από φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 208MW.

Με τη συγχώνευση με την Intrakat, δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας στο κατασκευαστικό τομέα, ενώ δίνει τη δυνατότητα στην Intrakat να αναπτύξει κατασκευαστικά τη δραστηριότητά της στην κατασκευή ΑΠΕ αφού η Γαια Ανεμος δραστηριοποιείται και ως υπεργολάβος ή/και σύμβουλος στην κατασκευή, ανάπτυξη και διαχείριση λειτουργίας άλλων σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στον τομέα των ΑΠΕ η ένταξη της δραστηριότητας σε ένα ισχυρό όμιλο όπως η Intrakat, δίνει άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης και επενδυτικής δυναμικής, και σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιούνται επαφές και με νέους επενδυτές.

Επίσης, αναφέρουν πληροφορίες, πραγματοποιούνται επαφές και για άλλες συνεργασίες με διεθνείς ομίλους, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη μέσω συνεργασιών.

Στα άμεσα σχέδια, είναι και η ανάπτυξη ισχύος 500 MW στην αποθήκευση ενέργειας καθώς και εξετάζονται συνδυαστικά σχέδια για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου με μια σημαντική στρατηγική συμμαχία με διεθνή παίκτη.

Η σχέση ανταλλαγής

Μέσω της προτεινόμενης συγχώνευσης επιδιώκεται η μετάβασή της Intrakat σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο θα μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων μέσα από την ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και του EBITDA, την δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών (κατά τη συγχώνευση των ΓΑΙΑ Ανεμος- Intrakat) καταλήγει σε συμμετοχή σε ποσοστό 69,80%, ήτοι 33.524.871 μετοχές, από τους υφιστάμενους μετόχους της INTRAKAT και κατά 30,20%, ήτοι 14.502.000, από τους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της INTRAKAT μετά τη συγχώνευση. Το σύνολο των μετοχών θα ανέρχεται σε 48.026.871.

Μετά τη συγχώνευση μέτοχοι της Intrakat εκτός από τον Ντίνο Κόκκαλη, τον Πέτρο Σουρέτη και τον Δημήτρη Κούτρα, προστίθενται οι Δήμος Στασινόπουλος και Λουκάς Λαζαράκης από την απορρόφηση της ΓΑΙΑ Άνεμος.

Ως ημερομηνία σύνταξης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.04.2021, βάσει της οποίας θα διενεργηθεί η αποτίμηση των μετασχηματιζόμενων εταιρειών από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «PFK Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

Πρόθεση της εταιρείας είναι η συγχώνευση να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από mononews.gr)