Η δημιουργία μονάδων βιομεθανίου στη Λάρισα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται στις στοχεύσεις του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο διευθυντής διαχείρισης υποδομών του Διαχειριστή, κ. Νίκος Κατσής, μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα τη μείωση των εκπομπών μεθανίου που διοργάνωσε η ευρωβουλευτής κυρία Μαρία Σπυράκη. Όπως ανέφερε ο κ. Κατσής, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς βιομεθανίου στα δίκτυα του ΔΕΣΦΑ καθώς οι προδιαγραφές είναι ίδιες με εκείνες που προβλέπονται για το φυσικό αέριο.

Με βάση τις προτάσεις της σχετικής έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φέρει την υπογραφή της κυρίας Σπυράκη, αναμένεται να δημιουργηθούν από τη Στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση του μεθανίου, σημαντικές  επιχειρηματικές ευκαιρίες για αγρότες και κτηνοτρόφους για την αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και των οργανικών υποπροϊόντων με τη μετατροπή τους σε ενέργεια για την τροφοδοσία των γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και για πώληση.

«Πρέπει να υπάρξει προσαρμογή στις περιβαλλοντικές προκλήσεις με αναγκαία τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών βιοαερίου είναι ένας τομέας με σημαντικές δυνατότητες. Το βιοαέριο από την κοπριά αποτελεί μια σημαντική προοπτική που συνδέει τους τρεις τομείς της Στρατηγικής, της ενέργειας, των αποβλήτων και της γεωργίας», επεσήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός.

Ωστόσο, προέχει η δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αγοράς βιοαερίου, όπως επισήμανε, ο πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας, Στέφανος Γεωργιάδης. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη χρήση της βιομάζας είναι «η οργάνωση εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας με καθορισμένες τιμές αγοράς των πρώτων υλών και καθορισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η κατάρτιση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση βιομεθανίου», όπως υπογράμμισε ο υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου του τμήματος Βιομάζας του KAΠE, Χρήστος Ζαφείρης.

Δίχως πλαίσιο εμπορικής αξιοποίησης

Τα αποτελέσματα στην παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στις μονάδες Λαγκαδά και Νιγρίτας παρουσίασε ο τεχνικός σύμβουλος πρότυπης μονάδας βιοαερίου Λαγκαδά, Ergoplanning, Τάσος Μητσόπουλος,  τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη προσφορά αποβλήτων. Ωστόσο, είπε ότι υπάρχουν εμπόδια στην ανάπτυξη επιχειρήσεων αξιοποίησης αποβλήτων. Συγκεκριμένα ανέφερε, ότι δεν υπάρχει πλαίσιο εμπορικής αξιοποίησης του βιομεθανίου, ενώ δημιουργούνται προβλήματα από τις συνεχείς αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Από την πλευρά της, η  ευρωβουλευτής των Πρασίνων  της Γερμανίας Jutta Paulus, χαρακτήρισε  δύσκολες τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν ώστε να αξιοποιηθούν στον    μέγιστο  βαθμό οι δυνατότητες της τεχνολογίας για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά την αγροτική παραγωγή. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, κ. Λεωνίδας Ντζιαχρήστος ο οποίος χαρακτήρισε  τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στην κτηνοτροφία και τη γεωργία ως «ιστορικών διαστάσεων». 

Σε κάθε περίπτωση, για να υλοποιηθεί αυτή η ιστορική αλλαγή, θα πρέπει όπως επεσήμανε ο   καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, κ. Γιώργος Αρσένος, σωστή ενημέρωση των παραγωγών ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση στα συστήματα εκτροφής και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών.  Υπάρχουν καλές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιήσουν το μεθάνιο στον αγροτικό τομέα, όπως η δέσμευση αζώτου και φωσφόρου από μεθάνιο υπό τη μορφή λιπασμάτων και η εφαρμογή τεχνολογιών κτηνοτροφίας ακριβείας με μείωση της σπατάλης σε ζωοτροφές και τελικά μείωση των εκπομπών μεθανίου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητής Γεωπονίας του ΑΠΘ, Θωμάς Κωτσόπουλος.

Αύξηση στα 3 MW το όριο για μονάδες βιοαερίου εντός ΖΟΕ  

Την περασμένη εβδομάδα το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προώθησε προς ψήφιση στη Βουλή (στο σχέδιο νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση) ρύθμιση που προτείνει την αύξηση της ηλεκτρικής ισχύος στις μονάδες βιοαερίου εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου από τα 500 κιλοβάτ στα 3 MW. Ειδικότερα, όσον αφορά στην εγκατάστασή τους σε αγροτεμάχια (εκτός Αττικής) που έχουν χαρακτηριστεί  ως Γη Υψηλής Παραγωγικότητας από εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, η πρώτη ύλη θα πρέπει να προέρχονται από  εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων. Εξαιρούνται όσες έχουν ήδη άδεια λειτουργίας και  αίτηση τροποποίησης της ΑΕΠΟ, αλλά και για σχετικές εκκρεμείς αιτήσεις. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Μάχη Τράτσα energia.gr)