Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (που ως γνωστόν είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ), κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Φεβρουαρίου 2017, μετά τον ορισμό νέων μελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, με την υπ' αριθμ. 46/10.02.2017 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Κορωνίδη Αθανάσιο και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Καμπούρη Ιωάννη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Κορωνίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός)

2. Καμπούρης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός )

3. Βάσιου Αικατερίνη, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ))

4. Γεωργαντζής Γεώργιος, Μέλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός)

5. Νικολόπουλος Φώτιος, Μέλος Εκπρόσωπος εργαζομένων (Διοικητικο-οικονομικός)

Η θητεία του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Κορωνίδη Αθανάσιου και του μέλους ΔΣ κ. Γεωργαντζή Γεώργιου λήγει την 10.05.2018, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Καμπούρη Ιωάννη και του μέλους ΔΣ κας Βάσιου Αικατερίνης λήγει την 09.02.2020 και τέλος, του μέλους ΔΣ - εκπροσώπου των εργαζομένων κ. Νικολόπουλου Φώτιου λήγει την 08.06.2019.