Σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των διογκωμένων δανειακών υποχρεώσεών του βρίσκεται ο όμιλος Goody’s (θυγατρική της MIG)  ο οποίος διοικείται από τον Θανάση Παπανικολάου (το 31% των μετοχών της ΜIG ανήκει στον όμιλο της Πειραιώς). Επί της ουσίας, πρόκειται για υποχρεώσεις συνδεδεμένες με τις θυγατρικές, Goody’s, Flocafe, Everest, La Pasteria, Olympic Catering, όπως αναφέρεται σχετικά στις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις για το 2016.

“ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ”

Με δεδομένο ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει την αξία των περιουσιακών του στοιχείων κατά 262 εκατ. ευρώ, σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι υπάρχει “ουσιώδης αβεβαιότητα για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας”. Ο συνολικός δανεισμός της εταιρίας ανέρχεται σε  234,8 εκατ. ευρώ, τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι 24 εκατ. ευρώ, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 210 εκατ. ευρώ και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στα 230 εκατ. ευρώ.  Οι τόκοι ανέρχονται στα 128,9 εκατ. ευρώ ενώ η υπέρβαση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι ενεργητικού βρίσκονται στα  262 εκατ. ευρώ

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναφορικά με την πορεία της αγοράς, στις οικονομικές καταστάσεις γίνεται λόγος για ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών, η οποία δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά της εστίασης.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η μη έκδοση αποδείξεων, η φοροδιαφυγή, η αδήλωτη εργασία, η εισφοροδιαφυγή και άλλοι παράγοντες αποτελούν εστία ανάπτυξης αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των οργανωμένων αλυσίδων και των ατομικών επιχειρήσεων, επιδρώντας στις πωλήσεις και την κερδοφορία τους.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του ομίλου στην αγορά, εμφανίζει αυξημένο μερίδιο στον τομέα της εστίασης στη διάρκεια του 2016, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

ΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

Κατά την τελευταία χρήση, οι επιδόσεις του Ομίλου σε επίπεδο πωλήσεων εμφανίζονται μειωμένες για το 2016, ενώ ζημιογόνα παραμένουν τα αποτελέσματα μετά φόρων, αν και βελτιωμένα σε αντιστοιχία με το 2015.

14 ΝΕΑ Η’ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της ριζικής ανανέωσης του δικτύου των Goody’s και της μετεξέλιξής τους σε Goody’s Burger House, η εταιρεία προχώρησε στο άνοιγμα 14 νέων ή ανακαινισμένων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το flagship κατάστημα στην πλατεία Συντάγματος. Αντίστοιχα, στο εξωτερικό λειτούργησαν καταστήματα σε Μελβούρνη, το πρώτο κατάστημα στην Αυστραλία, καθώς και το τρίτο κατάστημα της αλυσίδας στη FYROM.

ΟΜΙΛΟΣ GOODY’S Μερίδιο εστίασης

2016: 15,%

2015: 14,7%

Μερίδιο επισκεψιμότητας 2016: 11,1%

2015: 11,8%

O ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Oι βασικότεροι πυλώνες της στρατηγικής για την Goody’s ήταν:

• Ανάπτυξη value for money επιλογών (Combo Meals)

• Ενίσχυση της υπηρεσίας Delivery και ενίσχυση του on-line καναλιού

πωλήσεων (goodysdelivery.gr και Goody’s Mobile App)

• Προϊοντική καινοτομία

• Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών – Coca-Cola, RockWave, Cosmote

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ DELIVERY

Ιδιαίτερη διεισδυτικότητα παρουσιάσει το κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων για τα Goody’s Burger House, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης goodysdelivery. gr, το οποίο – όπως σημειώνεται – αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει το 20% του delivery της εταιρείας.

TA FLOCAFE

Σε ό,τι αφορά τη γνωστή αλυσίδα καφεστίασης – μέλος του Ομίλου -, στη διάρκεια του έτους λειτούργησαν 7 νέα ή ανακαινισμένα καταστήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, επαρχία και ιδρύθηκε το πρώτο κατάστημα στο Λονδίνο, ενώ αναμένεται να υπάρξει συνέχεια στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές για τα FLOCAFE.

Aκολουθώντας την τάση των τελευταίων δύο ετών στην εστίαση, τα FLOCAFE έφεραν στα καταστήματα και το brunch, σε μία προσπάθεια να κερδίσουν μερίδα του κοινού, την οποία μέχρι στιγμής δεν είχαν, απόπειρα η οποία ενισχύθηκε από ένα ευρύ επικοινωνιακό πλάνο, ενταγμένο στην ευρύτερη στρατηγική, που εφαρμόζεται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μία ακόμα κίνηση για την προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού, είναι και τα προγράμματα επιβράβευσης πελατών, όπως το Goody’s All Star Club για την Goody’s, καθώς και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τα Everest.

mononews.gr