Καθίζηση του τζίρου κατά 53,86% υπέστη πέρυσι, η Olympus Plaza (θυγατρική της Everest, του ομίλου Vivartia) πληρώνοντας, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το υποχρεωτικό κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και τον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών λόγω της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι πρόκειται για μία εταιρεία η οποία, παρά την αύξηση των πωλήσεων τα προηγούμενα χρόνια σε ποσοστό 5-10%, τα αποτελέσματα προ και μετά φόρων παραμένουν σταθερά αρνητικά και μάλιστα με ανοδική τάση.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ CVC;

Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, τα ίδια κεφάλαια της Olympus Plaza είναι αρνητικά, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, για πιθανό κίνδυνο μη συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Προφανώς, η παρουσία της Everest (Vivartia) δημιουργεί δίχτυ ασφαλείας, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί σταθερά ζημιογόνα δραστηριότητα για τον όμιλο, ο οποίος πλέον, μετά την εξαγορά του από το CVC, θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα εξετάσει ενδελεχώς τις δεκάδες θυγατρικές των ομίλων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Vivartia. Ίδια κεφάλαια (σε € χιλ.) 2020: (6.085) 2019: (4.531) 2018: (3.718) 2017: (3.118) 2016: (2.922).

Επίσης, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας στο τέλος του 2020 ήταν αρνητικό (€ 4,93 εκατ.), με το σημαντικότερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων να αφορά σε υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη.

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: • Αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου που εντάσσεται η Olympus Plaza • Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και εκμισθωτές: Όσον αφορά στις υποχρεώσεις σε προμηθευτές και εκμισθωτές, η Διοίκηση της εταιρείας και του ομίλου Everest βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις για τη ρύθμισή τους • Οφειλές προς το Δημόσιο: Χρήση κρατικών ρυθμίσεων για οφειλές που σχετίζονται με εργοδοτικές εισφορές και φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ) που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου lockdown και αφορούν στην περίοδο Φεβρουάριου – Απριλίου 2020 • Αναδιάρθρωση δανεισμού: Στο πλαίσιο της μεταβίβασης του ομίλου Vivartia από την MIG προς την CVC Capital Partners, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, υπογράφηκε μεταξύ του ομίλου Vivartia, της Everest και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικό Συμφωνητικό Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης των κοινοπρακτικών δανείων του ομίλου Vivartia και του ομίλου Everest, με επωφελείς όρους, που περιλαμβάνουν χαμηλότερο περιθώριο δανεισμού και επέκταση της λήξης των δανείων έως το 2027. Σε συνέχεια της εν λόγω αναδιάρθρωσης, συμφωνήθηκε με την πιστώτρια τράπεζα, εντός του Μαρτίου 2021, η μετάθεση καταβολής δόσεων κεφαλαίου του δανείου της εταιρείας στο 2023 και η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου έως το έτος 2027. Η αναδιάρθρωση των κοινοπρακτικών δανείων αναμένεται να ολοκληρωθεί, με την υπογραφή των επιμέρους τροποποιητικών συμβάσεων στο προσεχές διάστημα • Επιπρόσθετα μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους, τα οποία θα αναπροσαρμόζονται με βάση τις νέες εξελίξεις και δεδομένα αγοράς • Επαναδιαπραγμάτευση όλων των βασικών συμβάσεων λειτουργίας, με στόχο την αναπροσαρμογή των βασικών τους όρων στα τρέχοντα δεδομένα

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΕΛΕΣΦΟΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι, με τις ανωτέρω ενέργειες θα αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι πρόσθετες ταμειακές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω πανδημίας και θα συνεχίσει απρόσκοπτα η ομαλή λειτουργία της. Αν οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες δεν τελεσφορήσουν, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές της εταιρείας. Υπάρχει δηλαδή, ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.

ΚΑΚΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ – ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

Ο φετινός πήχης για τις πωλήσεις και τη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας μπαίνει ψηλότερα από την περυσινή καταστροφική χρονιά, ωστόσο όπως αναφέρεται η διοίκηση αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές, καθώς η εταιρεία λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον, που επηρεάζεται σημαντικά από την πορεία της πανδημίας COVID-19. Ήδη το α’ τετράμηνο, όπου εξακολουθούσαν να είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, τα αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάστηκαν σημαντικά. Θεωρεί πάντως ότι, με την άρση των περιορισμών από τις αρχές του Μαΐου 2021, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος, διαφαίνεται κλίμα αισιοδοξίας και αναμένει βελτίωση τζίρου και EBITDA.

INFO - OLYMPUS PLAZA

Η εταιρεία εκμεταλλεύεται 11 πολυχώρους σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Olympus Plaza Food Parks), στους οποίους λειτουργούν: • Kαταστήματα Everest • Eλληνικά εστιατόρια Ελιά & Λάδι • Kαταστήματα Easy Market

Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ)

2020: 5.684

2019: 12.320

2018: 11.121

2017: 10.281

2016: 9.804

Μικτό κέρδος

2020: 1.608

2019: 4.779

2018: 4.428

2017: 4.245

2016: 4.130

Αποτέλεσμα προ φόρων

2020: (1.712)

2019: (821)

2018: (556)

2017: (185)

2016: (183)

Αποτέλεσμα μετά φόρων

2020: (1.567)

2019: (759)

2018: (556)

2017: (185)

2016: (550)

Μάκης Αποστόλου FnB Daily