Σχεδόν τις 22.000 φτάνουν οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα του ειδικού προγράμματος για την εστίαση, εκ των οποίων, όμως, ένα μικρό μέρος αφορά τελικές αιτήσεις, οι οποίες μάλιστα δεσμεύουν δυσανάλογα μεγάλο ποσό. Με άλλα λόγια, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι κυρίως αυτές που έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για να λάβουν την ενίσχυση, ενώ οι μικρότερες φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις που τηρούν στάση αναμονής για δύο λόγους είτε γιατί δεν γνωρίζουν εάν τελικώς θα ανοίξουν, με τα φαινόμενα αυτά να εντοπίζονται κυρίως σε νησιά, όπου ακόμη δεν έχουν ενδείξεις για ισχυρό ρεύμα τουριστών, είτε δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να κάνουν τις απαιτούμενες προμήθειες, την ώρα, μάλιστα, που όπως επισημαίνουν οι προμηθευτές δίνουν στην πλειονότητά τους το πολύ 10 ημέρες πίστωση.

Υπενθυμίζεται πως η εκταμίευση των χρημάτων από τις επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν εκτιμάται ότι θα μπορεί να γίνει εντός 4 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης, κάτι που προκαλεί αρκετές δυσκολίες στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης.

Z.H. thessaliaeconomy.gr