Στην τελική ευθεία  βρίσκεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών καθώς μετά την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών, μέχρι την Τετάρτη έχει δοθεί χρόνος στον -κατά τα φαινόμενα- έναν υποψήφιο για την κατάθεση της βελτιωμένης προσφοράς του υποψήφιου επενδυτή που κατά πληροφορίες είναι η Italgas, ο Διαχειριστής Δικτύου φυσικού αερίου της Ιταλίας. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το τίμημα ήταν ικανοποιητικό και με τη βελτίωσή του, θα προχωρήσει η τελική ανακήρυξη του πλειοδότη.

Ειδικότερα, αμέσως μετά την υποβολή και το άνοιγμα της βελτιωμένης προσφοράς ή προσφορών, θα συνέλθει και θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να λάβει απόφαση και να ανακηρύξει τον πλειοδότη ως προτιμητέο επενδυτή στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός για την πώληση της  ΔΕΠΑ Υποδομών διεξάγεται από το ΤΑΙΠΕΔ, για λογαριασμό των δύο μετόχων, του δημοσίου που ελέγχει το 65% και των ΕΛΠΕ με το υπόλοιπο 35%. Ο επενδυτής που θα πάρει τον έλεγχο της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, της ΕΔΑ Αττικής και της ΔΕΔΑ θα υποβάλει πρόταση και για την εξαγορά του μεριδίου 49% της Eni Gas e Luce, στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τίμημα θα κινηθεί πάνω από 800 εκατ. ευρώ κάτι που επιβεβαιώνεται και από την εκτίμηση του Διευθύνοντα Συμβούλου  των ΕΛ-ΠΕ Ανδρέα  Σιάμισιη, ο οποίος είχε υποστηρίξει πρόσφατα πως η λογιστική αξία του συγκεκριμένου ποσοστού των ΕΛΠΕ (35%) είναι μεταξύ 250 και 300 εκατ. ευρώ.

Η Italgas αποτελεί τον μεγαλύτερο διαχειριστή του ιταλικού δικτύου φυσικού αερίου καθώς το μερίδιό της ανέρχεται στο 34% ενώ ταυτόχρονα είναι και ο τρίτος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και  έως το 2016 η εταιρία συμμετείχε στην ιταλική Snam. Συνολικά η Italgas διαχειρίζεται 70.000 χιλιόμετρα του δικτύου φυσικού αερίου και τροφοδοτεί 1.800 δήμους.

O έτερος ενδιαφερόμενος είναι η EPH με έδρα την Τσεχία, η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη στην Κεντρική Ευρώπη, και κατέχει περιουσιακά στοιχεία σε Τσεχία, Σλοβακία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ουγγαρία και Πολωνία.

Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα πλήθος τομέων όπως η την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά του φυσικού αερίου καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Πάγια τακτική της EPH είναι η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς με χαμηλές προσφορές, καθώς επιδιώκει εξαγορές με μικρό κόστος.

Από την περίοδο των μη δεσμευτικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι ήταν: Italgas ,EPH, FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II, ΚΚR, MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS) και η Κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd. Όμως τα Funds KKR και MACQUARIE αποχώρησαν από τη διαδικασία από τον προηγούμενο μήνα, ενώ σημειώνεται ότι αυτά funds έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το MACQUARIE στρέφει το βλέμμα του και και προς το διαγωνισμό για το 30% του Ελ. Βενιζέλος. Τελικά ως ενδιαφερόμενοι μέχρι τέλους εμφανίζονταν οι Italagas και η EΠH με φαβορί την Italgas.

Σταθερές αποδόσεις

Το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) για τις τρεις θυγατρικές όπως καθορίστηκε από την ΡΑΕ είναι 8,18% για το 2019, 7,45% για το 2020, 7,03% για το 2021 και 7,03% για το 2022. Επιπλέον η ΡΑΕ προχώρησε και σε ρύθμιση για την παροχή πρόσθετης απόδοσης μέχρι και 1,5% για κάποιες κρίσιμες επενδύσεις, με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Σύμφωνα δε με το εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων από τη ΡΑΕ θα κληθεί εντός της πενταετίας 2021-2025 να πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ, για να αναπτυχθούν 2.724 χιλιόμετρα δικτύου φυσικού αερίου και θα συνδεθούν 254.791 νέοι καταναλωτές.

Το συνολικό ενεργητικό της ΔΕΠΑ Υποδομών έφτασε στα τέλη του 2020 τα 958,7 εκατ. με τις συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στα 346 εκατ. ευρώ. Η ΕΔΑ Αττικής το 2020 είχε έσοδα 60,5 εκατ. και κέρδη μετά φόρων 18,7 εκατ. ευρώ, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας έσοδα 62,4 εκατ. και κέρδη μετά φόρων 20,5 εκατ. ευρώ, ενώ η ΔΕΔΑ, που αναπτύσσει τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην υπόλοιπη Ελλάδα είχε πέρυσι έσοδα 6,26 εκατ. και ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ.

Ο πλειοδότης θα αποκτήσει επίσης 100% της ΕΔΑ Αττικής, το 100% της ΔΕΔΑ, καθώς και το 51% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Για το υπόλοιπο 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά στην Eni Gas, που είναι κάτοχος του σχετικού μεριδίου, με την εταιρία να φαίνεται πρόθυμη να το παραχωρήσει για να επικεντρωθεί στη λιανική εμπορία φυσικού αερίου και ρεύματος.

Η χθεσινή ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), συνεδρίασε σήμερα και αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των προεπιλεγέντων επενδυτών για την από κοινού πώληση με την «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» (ΕΛΠΕ) του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ».

Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ σε συμφωνία με την ΕΛΠΕ αποφάσισε να εκκινήσει τη διαδικασία βελτιωμένων οικονομικών προσφορών.

Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και λειτουργούν από κοινού ως πωλητές.

Z.H. thessaliaeconomy.gr