Σε κερδοφόρο πορεία κατάφερε να μπει το 2016 η βιομηχανία τροφίμων ΕΒΓΑ η οποία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Κυρ. Φιλίππου και από το 2011 παράγει, μεταξύ άλλων, παγωτά για λογαριασμό του επιχειρηματικού Ομίλου Unilever.

Ειδικότερα τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου,  αυξήθηκαν θεαματικά, στα 5,24 εκατ. ευρώ έναντι 111.000 ευρώ το 2015 (4.623,42% αύξηση). Τα αποτελέσματα προ φόρων επέστρεψαν στην κερδοφορία το

2016, και ανήλθαν στα 459.188 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 5,6 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας, παρά την αύξηση των υπολοίπων μεγεθών, παρέμειναν αρνητικά στα -166.603 ευρώ, καταγράφοντας όμως σημαντική μείωση ζημιών από τα 6,14 εκατ. ευρώ του 2015. 

Το μερίδιο των παγωτών ΕΒΓΑ, εκτιμάται ότι ήταν 16% το 2016,  ενώ στα  private label το μερίδιο της εκτιμάται ότι ήταν της τάξεως του 25%.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα. 

Το 2015 οι καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων, προκάλεσαν τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Eκπρόσωποί τους είχαν καταγγείλει τότε ότι η διοίκηση προσπάθησε να επιβάλει «λοκάουτ», δηλ. το κλείσιμο του εργοστασίου ως ένα είδος ανταπεργίας και ως μοχλό πίεσης προς τους εργαζομένους ώστε να μην προχωρήσουν στις κινητοποιήσεις τους.

Το lockout δεν κράτησε πολύ λόγω της συμφωνίας με την Unilever για την παραγωγή παγωτών.

Να σημειωθεί ότι οι μέτοχοι της ΕΒΓΑ τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε διαδοχικές ενέσεις ρευστότητας. Το 2015 αποφάσισαν δυο διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της  συνολικού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, εισφέροντας στη διάρκεια της χρήσης 8,1 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ανάλογης αύξησης ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, που είχε υλοποιηθεί το 2014. Επίσης, η ΕΒΓΑ απορρόφησε τη συγγενική της εταιρεία ΕΒΓΑ Συμμετοχών, ενώ στις αρχές του 2016 αποφασίστηκε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,9 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δηλώνει ότι θα γίνουν ανάλογες αυξήσεις και τα επόμενα χρόνια για την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της και την αναστροφή των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.

H EΒΓΑ είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε την δραστηριότητα της πριν από περίπου 80 χρόνια, δηλαδή το 1934.

 insider.gr