Αλλάζει πολιτική στο θέμα της επέκτασής του ο θεσσαλικός συνεταιρισμός παραγωγών γάλακτος ΘΕΣγάλα. Η απότομη ανάπτυξη του δικτύου ανέδειξε προβλήματα άλλης φύσεως καθώς τα 62 καταστήματα με τους αυτόματους πωλητές γάλακτος που σήμερα διαθέτει, απαιτούν αυξημένα κόστη διαχείρισης.

Ειδικά η ανάβαση στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε πρόσθετες δυσκολίες καθώς στην αγορά της συμπρωτεύουσας, πέραν της τοπικής ΜΕΒΓΑΛ, διαθέτουν σημαντικά μερίδια και άλλες μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες.

Η διοίκηση του θεσσαλικού συνεταιρισμού επιλέγει τώρα την ανάπτυξη μέσω Franchise σε μια προσπάθεια να συνεχίσει την επέκτασή του μειώνοντας τα κόστη διαχείρισης των ATMs γάλακτος, ευελπιστώντας παράλληλα να βρεθούν ενδιαφερόμενοι ώστε το νέο πλάνο να αποφέρει τα προσδοκώμενα έσοδα.

Σύμφωνα με την εταιρεία το πλάνο επέκτασής της αναλύεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: «στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την προοδευτική αναμόρφωση των καταστημάτων του και την εξέλιξη του δικτύου των καταστημάτων του και με την μέθοδο franchise».

Στόχος του εγχειρήματος είναι η ενίσχυση των υπαρχόντων καταστημάτων και η μετεξέλιξη του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα ως μια ‘ομπρέλα’ για διανομή προϊόντων συνεταιρισμών και Ελλήνων παραγωγών, μέσω του δικτύου καταστημάτων του. 

Η ανάπτυξη συνεργασιών μέσω franchise θα επιτρέψει παράλληλα στον ΘΕΣγάλα την χρηματοδότηση των επενδύσεών του καθώς και την ανάπτυξη νέων κωδικών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΘΕΣγάλα, Θανάσης Βακάλης, σημείωσε σχετικά: "ο Συνεταιρισμός μπαίνει σε μια δεύτερη φάση ανάπτυξης. Η δημιουργία συνεργασιών μέσω franchise μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την επιτυχία μας για τη διανομή και άλλων προϊόντων απευθείας από τους Έλληνες  παραγωγούς στον καταναλωτή, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και στην ανάπτυξη συνεργειών με τις τοπικές κοινωνίες. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας ΘΕΣγάλα, που αποτελεί τον βασικό παράγοντα της επιτυχίας μας μέχρι σήμερα, κάτι το οποίο αποτυπώνεται πλήρως στο μοντέλο συνεργασίας που έχουμε δημιουργήσει. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας βρίσκεται η συνεργασία και η σύμπραξη για τον κοινό σκοπό και για αυτό το λόγο θεωρώ ότι οι νέοι μας συνεργάτες θα αγοράζουν εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας για τους ίδιους αλλά και για την οικογένειά τους προσδίδοντας στο εγχείρημά μας και μια κοινωνική διάσταση".