Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μοιάζει να είναι κοντά μας. Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι μέσα στον Μάρτιο, θα είναι ανοιχτή η εφαρμογή του Ε1 (υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων) ωστόσο διαφορετικές πηγές προτιμούν την έναρξη να βρίσκεται κοντά στο Πάσχα. Ήδη φαίνεται να είναι προς δημοσίευση το νέο έντυπο με αλλαγές σε διάφορους πίνακες και κωδικούς, ίσως και μέσα στην βδομάδα που ξεκινάει.

Φυσικά, παρά την προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών, μένει να υποβληθούν και οι βεβαιώσεις αποδοχών, τόσο των μισθωτών, όσο και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Ξεκινάμε με το παρόν άρθρο, μία σειρά κειμένων, προκειμένου να διασαφηνιστεί το φορολογικό τοπίο, που από το 2014, έχει αλλάξει άρδην με τον Ν. 4172/2013, όπως αυτός ισχύει για τα εισοδήματα του 2016.

Οι σημαντικότερες αλλαγές εντοπίζονται στις κλίμακες φορολογίας, διαφοροποιούνται ανάλογα με την πηγή εισοδήματος που τα δημιούργησε ενώ φέτος έχουμε λιγότερες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα του φορολογούμενου.

Η φετινή φορολογική δήλωση, δεν θα αντιμετωπίσει τα εισοδήματα από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, με τρόπο αυτοτελές (πέρυσι φορολογήθηκαν με 13%, 26%, ή 33% ανάλογα το ύψος του εισοδήματος). Φέτος τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν με την ίδια φορολογική κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

Τα εισοδήματα αυτά λοιπόν θα ακολουθήσουν την εξής κλίμακα:

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, θα έχουν μείωση φόρου, η οποία θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αριθμό τέκνων.

Μείωση φόρου φέτος θα έχουν και οι αγρότες, διακρίνοντας δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες θα δικαιούνται την μείωση όπως και οι μισθωτοί.

στους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία1, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα και

σε όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Εδώ φαίνεται πως το φετινό έντυπο Ε1 θα έχει δύο νέους κωδικούς στον πίνακα 2, τους κωδικούς 021-022 οι οποίοι θα συμπληρώνονται από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και 037 – 038 ο οποίος συμπληρώνεται από τους κατ' επάγγελμα αγρότες.

Η μείωση που θα λάβει ο κάθε φορολογούμενος που την δικαιούται, θα κυμαίνεται από τα 8.636€ μέχρι τα 9.545€.

Οι άνω αλλαγές θα φέρουν επιβαρύνσεις για αγρότες με φορολογητέο εισόδημα πάνω από 21.500€ ενώ σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προκύπτουν ελαφρύνσεις.

Οι αγρότες θα επιβαρυνθούν και με προκαταβολή φόρου η οποία αυξήθηκε από το 75% στο 100% του κύριου φόρου.

Την άνω μείωση φόρου δεν θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα φορολογηθούν όπως και πέρυσι, από το πρώτο ευρώ, με 100% προκαταβολή φόρου. Θα έχουν όμως όφελος οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, που μετά από τρία χρόνια, θα έχουν φέτος κλιμάκωση της φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τον πίνακα που παρατέθηκε πιο πριν.

Αλλαγές θα υπάρξουν όμως και στην φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια.

Ενώ το ύψος του πρώτου κλιμακίου παραμένει σταθερό, ο συντελεστής αυξάνεται κατά 4%, έτσι για ενοίκια μέχρι 12.000€, η αυτοτελής τους φορολόγηση δεν θα είναι 11%, αλλά 15%, ενώ διαφοροποίηση θα υπάρξει και για το υπερβάλλον εισόδημα με την δημιουργία 3 κλιμακίων αντί για 2.

Σημαντικό είναι το βάρος του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο παρόν κείμενο, δεν θα θιγούν οι δύο αυτοί φόροι, προκειμένου το άρθρο να παραμείνει ένας απλός και κατανοητός οδηγός για τον κάθε φορολογούμενο.

*Ο Αριστείδης Οντούλης είναι οικονομολόγος - λογιστής στη Λάρισα

email: ontoulis@isologismo.gr