Το στόχο η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ να φτάσει το 67% της συνολικής κατανάλωσης το 2030, από 30% σήμερα, ανέφερε μεταξύ άλλων μιλώντας χθες σε ημερίδα για την κυκλική οικονομία ο θεσσαλός υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Όπως είπε ο νέος ευρωπαϊκός στόχος για το 2030 είναι να μειωθούν οι ρύποι κατά 55% σε σχέση με το 1990 κάτι που αναμορφώνει προς τα πάνω και τους ελληνικούς στόχους στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα.

Υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα), θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις 44 δις. ευρώ, ενώ το τρίπτυχο της ενεργειακής πολιτικής είναι: α/ Σταθερό και απλοποιημένο πλαίσιο για την προώθηση επενδύσεων, β/Δίκαιη μετάβαση για να μη μείνει κανείς πίσω και μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου στις λιγνιτικές περιοχές ώστε να είναι ισορροπημένο με κίνητρα για τους κατοίκους και γ/εκσυγχρονισμός υποδομών, αναβάθμιση δικτύων για να εισέλθουν περισσότερες ΑΠΕ και εισαγωγή της αποθήκευσης ενέργειας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης του άνθρακα.

Θα προωθήσουμε την κυκλική οικονομία

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, έχει και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας που στοχεύει στην επέκταση του χρόνου ζωής και την αύξηση της αξίας των πόρων. Στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ όπως είπε ο υπουργός Ενέργειας, ξεπερνούν τα 5 δις ευρώ οι επενδύσεις για δράσεις που προωθούν την κυκλική οικονομία. Οι δράσεις αυτές αφορούν την αναβάθμιση υποδομών επεξεργασίας λυμάτων, την κατασκευή υποδομών επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, δράσεις εξοικονόμησης νερού, εισαγωγή έξυπνων μετρητών για τη διαχείριση υδάτων και τη διαχείριση ενέργειας.

Όπως είπε έχει συνταχθεί και μετά τη διαβούλευση, οριστικοποιείται ο οδικός χάρτης της κυκλικής οικονομίας με 67 δράσεις ως το 2025, που αφορούν τη βιώσιμη παραγωγή, τη βιώσιμη κατανάλωση με πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τον περιορισμό των αποβλήτων, την εισαγωγή δεικτών απόδοσης κυκλικής οικονομίας, μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, το Εθνικό Πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας.

thessaliaeconomy.gr