Συνεργάτες, για το δίκτυο των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων της, αναζητά η Shell στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στις περιοχές Λάρισας, Βόλου και Καρδίτσας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από τους ενδιαφερόμενους απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο 20.000 ευρώ και τυπικά προσόντα όπως: τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ)

προϋπηρεσία σε πωλήσεις / εξυπηρέτηση πελατών / διαχείριση προσωπικού αλλά

και βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Λ.Ε.