Με λουκέτο κινδυνεύει 1 στις 3 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς η επέλαση της πανδημίας έχει πλήξει την οικονομική τους δραστηριότητα και έχει μειώσει σημαντικά τη δυνατότητά τους να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ακόμη πιο ζοφερό προδιαγράφεται το μέλλον τους για το επόμενο εξάμηνο, καθώς 1 στις 2 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα) αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης έναντι μόλις του 10,7% που εμφανίζεται αισιόδοξο και του 26,9% που δεν περιμένει κάποια μεταβολή. Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζει η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία αποτυπώνει τη δυσμενή κατάσταση πλήθους μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος κατέγραψε πτώση 46 μονάδων μόλις μέσα σε ένα εξάμηνο, και πλέον διαμορφώνεται στις 20,1 μονάδες έναντι 66,4 που είχε καταγραφεί το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Οσον αφορά τον τζίρο τους, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 8 στις 10, δήλωσε πως αυτός μειώθηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο έναντι μόλις 5,6% που δήλωσε ότι αυξήθηκε και 10,8% που δήλωσε ότι παρέμεινε αμετάβλητος. Ετσι, ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών ανήλθε στο 46,4%. 

Παράλληλα, περίπου ίδιο ποσοστό, δηλαδή 80%, δήλωσε ότι μειώθηκε η ρευστότητά του ενώ σταδιακή αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός όσων επιχειρήσεων αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους είτε προς το Δημόσιο, είτε προς τις τράπεζες, είτε προς τους προμηθευτές. Ως προς τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) 1 στις 4 επιχειρήσεις, δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 25,4%, δήλωσε πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ) έναντι 17,9% του προηγούμενου εξαμήνου. Το μεγαλύτερο κύμα αθέτησης οφειλών προς την εφορία προέρχεται κυρίως από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών (29,8%), έναντι 25,3% της μεταποίησης και 21% του εμπορίου. Ως προς τις τράπεζες, το 18,4% των επιχειρήσεων δήλωσε πως έχει καθυστερημένες τραπεζικές οφειλές έναντι 13,4% το προηγούμενο εξάμηνο. Επίσης, το 20,3% του συνόλου των επιχειρήσεων δήλωσε πως έχει καθυστερημένες οφειλές ενοικίων έναντι 12,1% ενώ πάνω από 1 στις 4 επιχειρήσεις (26,7%) έχει οφειλές προς τους προμηθευτές. Παράλληλα, σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις χρωστάει σε παρόχους ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο) ενώ 1 στις 5 (19,6%) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση). 

Σημαντικό πλήγμα πάντως έχουν δεχθεί και οι εργαζόμενοι, καθώς όπως καταδεικνύει η έρευνα 1 στις 6 επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό προχώρησε σε μείωση των θέσεων εργασίας κατά το προηγούμενο εξάμηνο, με αποτέλεσμα να χαθούν, βάσει και των στοιχείων της έρευνας, 117.000 θέσεις εργασίας. Ασχημη φαίνεται ότι θα είναι η εικόνα και το επόμενο διάστημα, με 1 στις 7 επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό να προχωρεί σε μείωση των θέσεων απασχόλησης, έναντι 6,7% που θα κάνει προσλήψεις. Εκτιμάται, μάλιστα, πως το επόμενο εξάμηνο κινδυνεύουν να χαθούν 105.000 θέσεις απασχόλησης. 

Δέσποινα Κόντη Καθημερινή