∆εκαοκτώ, περίπου, χρόνια από την ουσιαστική διάλυση του Συνδέσµου Εταιρειών Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΣΕΣΜΕ), οι έξι µεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου αποφάσισαν να δηµιουργήσουν την Ενωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ). Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των αλυσίδων διαδραµάτισαν τα διάφορα έκτακτα µέτρα που ελήφθησαν τον καιρό της πανδηµίας και στη συνέχεια τα µέτρα για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, όπως το πολυσυζητηµένο «καλάθι του νοικοκυριού» και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, µέτρα τα οποία συνάντησαν την αντίδραση των αλυσίδων, η οποία, όµως, δεν µπορούσε να εκφραστεί συλλογικά.

Ιδρυτικά µέλη της ΕΣΕ είναι οι αλυσίδες ΑΒ Βασιλόπουλος ΜΑΕ, ∆. Μασούτης Α.Ε., Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ, Lidl Ελλάς, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (My market) και Πέντε Α.Ε. (Γαλαξίας). Στην ΕΣΕ µπορούν να είναι µέλη όλα τα νοµικά πρόσωπα σούπερ µάρκετ στην ελληνική επικράτεια µε δραστηριότητα το λιανεµπόριο και το χονδρεµπόριο τροφίµων και καταναλωτικών ειδών. Τα µέλη χωρίζονται σε τακτικά και συνδεδεµένα, ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Σύµφωνα µε πληροφορίες της «Κ», ως τακτικά µέλη θα µπορούν να ενταχθούν οι αλυσίδες που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 150 εκατ. ευρώ. Σε αυτές τις αλυσίδες συγκαταλέγεται και η ΑΝΕ∆ΗΚ Κρητικός, η οποία, πάντως, ακόµη δεν έχει ενταχθεί στην ΕΣΕ, κάτι πάντως που δεν αποκλείεται να συµβεί το επόµενο διάστηµα. Συνδεδεµένα µέλη µπορούν να είναι και τα πολύ µικρά σούπερ µάρκετ, ακόµη και όσα έχουν µόνο δύο ταµειακές µηχανές.

Πρόεδρος της ΕΣΕ είναι ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, επικεφαλής της ΜΕΤΡΟ AEBE, αντιπρόεδρος ο κ. Γ. Μασούτης, επικεφαλής της Μασούτης, γραµµατέας ο κ. Κ. Μαυροειδής, µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Πέντε Α.Ε., ταµίας ο κ. Νίκος Λαβίδας, διευθύνων σύµβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, και µέλη ο κ. Λ. Παπακοσµάς, εντεταλµένος σύµβουλος της Σκλαβενίτης, και o κ. Μάρτιν Μπραντενµπούργκερ, πρόεδρος διοίκησης της Lidl Ελλάς. Γενικός διευθυντής της ΕΣΕ ανέλαβε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, µέχρι πρότινος διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου Fourlis.

Καθημερινή (Δ.Μ.)