Επέκτεινε την επένδυσή της στα Τρίκαλα η Lidl Hellas μεγαλώνοντας του χώρους ψύξης στο κέντρο διανομής που βρίσκεται στο Μεγαλοχώρι και αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι βασικοί λόγοι που αποφάσισε να επενδύσει στην αύξηση χωρητικότητας της αποθήκης ήταν αρχικά η επέκταση της γκάμας φρέσκων προϊόντων που προσφέρει στα καταστήματά της -με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χώρος για την αποθήκευσή τους- αλλά και η πλήρης εξασφάλιση της αλυσίδας ψύξης τους.

Επιπλέον, όπως τονίζει η εταιρεία, επιθυμούσε την αντικατάσταση -πριν ακόμα η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει τον περιορισμό / απαγόρευση χρήσης των HFC's- των υφιστάμενων συστημάτων βιομηχανικής ψύξης στις εγκαταστάσεις της, ώστε να λειτουργούν με το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο, την αμμωνία (ΝΗ3).

Η Lidl Ελλάς επισημαίνει ότι οι ψυκτικές εγκαταστάσεις αμμωνίας έχουν κατά 15 – 20% καλύτερο βαθμό απόδοσης, απαιτούν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών CO2, κάτι που συνάδει με την πολιτική ΕΚΕ της εταιρείας.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε μία εν λειτουργία αποθήκη. Παράλληλα με τις εργασίες επέκτασης, ανακατασκευών, ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού της αποθήκης, πραγματοποιήθηκαν και εργασίες αναβάθμισης των χώρων στα γραφεία του κέντρου διανομής, με σημαντικότερο έργο εξ' αυτών τη δημιουργία open space γραφείων. Η επένδυση του κατασκευαστικού έργου της αποθήκης των Τρικάλων ανήλθε περίπου στα 11.730.000 ευρώ, ενώ η επένδυση σε εξοπλισμό ανήλθε σε περίπου 1.060.000 ευρώ. Επιπλέον, μία νέα, πλήρως εξοπλισμένη αποθήκη δημιουργήθηκε μετά την επέκταση της υπάρχουσας.

Σύμφωνα με την Lidl Ελλάς, οι εργασίες συνέβαλαν μεταξύ άλλων αποτελεσματικά στην αύξηση της χωρητικότητας της αποθήκης, στην ταχύτερη παραλαβή των εμπορευμάτων και στην προετοιμασία αυτών για την ταξινόμηση, στην ταχύτερη προετοιμασία των εμπορευμάτων για την αποστολή στα καταστήματα και απόθεση αυτών στις ράμπες φορτώσεων, στην καλύτερη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και σε μια φιλική πολιτική προς το περιβάλλον μέσω των νέων συστημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (φωτισμός LED, ψύξη /θέρμανση) και των νέων συστημάτων ψύξης.

Λ.Ε.