Ολοκληρώθηκε και τυπικά η απόκτηση δεκαπέντε εμπορικών ακινήτων – supermarkets και ενός οικοπέδου για τα οποία είχε ανακηρυχθεί πλειοδότρια σε Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό. Η συνολική δομημένη επιφάνεια των ακινήτων είναι 48.477τμ, ενώ εφτά καταστήματα βρίσκονται στην Αθήνα, δύο στην Θεσσαλονίκη, από ένα σε Ρέθυμνο, Βέροια, Ξάνθη, Ρόδο, & Τρίκαλα, και τέλος ένα κατάστημα και ένα οικόπεδο βρίσκονται στο Αγρίνιο. Η συναλλαγή αφορά το 100% των ακινήτων με εξαίρεση ένα ακίνητο στο Κολωνάκι (ιδιοκτησία 50,00% εξ’αδιαιρέτου) και ένα στο Αιγάλεω (ιδιοκτησία 43,75% εξ’ αδιαιρέτου), όπως ανακοίνωσε η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑ.

Συγκεκριμένα, ο Διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 10/02/2017 και αφορούσε τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούσαν το σύνολο του ενεργητικού της «ΖΗΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Το προσφερόμενο τίμημα για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου ήταν 16,25 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα είναι επί του παρόντος εκμισθωμένα στον Όμιλο Σκλαβενίτη. Σημειώνεται δε πως η Grivalia είχε αποκτήσει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων τον Δεκέμβριο του 2002 για περίπου 60 εκατ. ευρώ, ενώ το είχε διαθέσει τον Νοέμβριο του 2005 για περίπου 69,0 εκατ. ευρώ.