Στην αποταμίευση στράφηκαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με δεδομένες, φυσικά και τις περιορισμένες ευκαιρίες που είχαν για κατανάλωση λόγω των περιοριστικών μέτρων, όπως αποδεικνύει μία προσεκτική εξέταση των στοιχείων που έχει δημοσιοποιήσει στο εν λόγω διάστημα η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαίου 2020, δηλαδή εν τω μέσω των περιοριστικών μέτρων, οι συνολικές καταθέσεις νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά τρία δισ. ευρώ και αυτό παρά το γεγονός ότι αρκετές επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι στηρίχθηκαν στο έκτακτο βοήθημα που παρείχε το ελληνικό δημόσιο. 

Οι συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών για τον Μάιο έφθασαν στο επίπεδο των 119,292 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας, μάλιστα και ετήσια αύξηση της τάξης του 7%, αποτελώντας, πιθανώς και μία ένδειξη ότι οι Έλληνες φροντίζουν να έχουν κάποιο «μαξιλάρι» ασφαλείας, με δεδομένες και τις δυσοίωνες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας το 2020 και κυρίως για την αναμενόμενη διόγκωση της ανεργίας. 

Η όλη κατάσταση, άλλωστε, για την ελληνική οικονομία έχει γίνει πιο δύσκολη, με δεδομένο ότι οι ελπίδες διάσωσης έστω και μικρού μέρους της ανάπτυξης από τον τουρισμό χαρακτηρίζονται ως μηδαμινές, με τις εισπράξεις υποπολλαπλάσιες των προηγούμενων ετών.

Την ίδια ώρα, σε μία καθ' όλα αναμενόμενη εξέλιξη, οι καταθέσεις του ελληνικού Δημοσίου σημείωσαν σημαντική υποχώρηση κατά 3,7 δισ., φθάνοντας τον Μάιο σε ύψος 11,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα γεγονός που δικαιολογείται απόλυτα τόσο από τις υψηλές δαπάνες της κυβέρνησης προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα έκτακτα μέτρα στήριξης όσο και από τη μείωση των φορολογικών εσόδων, εκ νέου εξαιτίας των ευνοϊκών ρυθμίσεων που υπήρξαν για την πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών. 

Σοφία Ζαφείρη