Σε διευκρινίσεις προχώρησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή κατά 75 ημέρες, μετά την ρύθμιση της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις, που είναι κλειστές με κρατική εντολή ή έχουν μεγάλη μείωση τζίρου και λειτουργούν, και οι επιταγές τους είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα πιστωτικά ιδρύματα προχωρούν άμεσα στις ενέργειες για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης για τους ενδιαφερόμενους, έως τις 7 Δεκεμβρίου. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, δεν θα επιτρέπεται η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των επιταγών για τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, διευκρινίζει:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

• Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ), των οποίων (α) τα ΑΦΜ εμπίπτουν στους προστατευόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με βάση τα διαβιβασθέντα στις τράπεζες αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και (β) επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης του Νόμου 4753/2020, τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις - εντός της προβλεπόμενης στο νόμο προθεσμίας - σχετικά με τη διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης.

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα επιτρέπεται η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων. • Έτσι, από 18 Νοεμβρίου έως και 7 Δεκεμβρίου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή αναστέλλεται ο χρόνος για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων. Η σφράγιση ή η σύνταξη διαμαρτυρικού για τα αξιόγραφα, που εμπίπτουν στην εφαρμογή του νόμου, ακόμα και εάν έχει πραγματοποιηθεί σε αυτό το διάστημα, δεν θα παράγει έννομες συνέπειες.

Συνεπώς, οι κομιστές τους θα πρέπει να επανεμφανίσουν τα εν λόγω αξιόγραφα στις Τράπεζες, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων. • Μετά τις 7 Δεκεμβρίου, δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση. • Από τις 8 Δεκεμβρίου και μετά, τα αξιόγραφα, για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/ σφραγίζονται κανονικά. • Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων, ακόμα και αν εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων, επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από τις 7 Δεκεμβρίου), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΚΑΔ ΘΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

• Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για επιχειρήσεις, τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ μέσα στο Δεκέμβριο. Η δήλωση θα υποβάλλεται μέσα σε έξι εργάσιμες ημέρες από την επομένη συμπερίληψής των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Οι διατάξεις αυτές, του Νόμου 4753/2020, δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/πληρωμή/ σφράγιση των αξιογράφων για υπόχρεους, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.

Άρτεμις Σπηλιώτη