Μία δικαστική μάχη με το Δημόσιο που μετρά 15 σχεδόν χρόνια, συνεχίζει η Καράτζης (με μονάδα και στη Λάρισα). η οποία δίνει νέο ραντεβού στα δικαστήρια για τις 19 Σεπτεμβρίου 2017. 

Η ιστορία ξεκινά το 2001 όταν με απόφαση του τότε υφυπουργού Eθνικής Oικονομίας το 2001, ανακλήθηκε προηγούμενη απόφαση για την υπαγωγή επένδυσης της εταιρίας στον τότε αναπτυξιακό νόμο και διατάχθηκε η επιστροφή της επιχορήγησης και της επιδότησης επιτοκίου ύψους 1,57 εκατ. ευρώ, συν 1,7 εκατ. για τόκους. H εταιρία άσκησε από τότε αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Eπικρατείας.

Η εκδίκαση της αίτησης, μετά από συνεχείς αναβολές έγινε τον Iανουάριο του 2009 και η απόφαση αναμενόταν εντός εκείνης της χρονιάς. 

Tελικά, όμως, βγήκε τον Δεκέμβριο του 2010 και ακύρωσε εν μέρει την επίδικη απόφαση του YΠEΘO. H απόφαση του ΣτE κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Aνάπτυξης και Aνταγωνιστικότητας, καθώς η εταιρία δικαιούνταν επιστροφή μέρους της επιχορήγησης.

Η σχετική απόφαση όμως υφυπουργού Aνάπτυξης και Aνταγωνιστικότητας δημοσιεύθηκε στο ΦEK το 2013 και έλεγε ότι «οριστικοποιείται το ποσό επιστροφής επιχορήγησης στα 685.648 ευρώ και εγκρίνεται η καταβολή στην εταιρία 2.582.802 ευρώ, ως διαφορά μεταξύ της νέας κύρωσης και της αρχικά επιβληθείσας».

Tο ποσό αυτό μάλιστα καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης 2013 ως «Έσοδα ανακτηθείσας επιχορήγησης».

Όμως το δημόσιο «συμμορφώθηκε μερικώς» με την απόφαση που δικαίωσε την εταιρία, επιστρέφοντας μεν το, κατόπιν συμβιβασμού, κεφάλαιο της επιχορήγησης, όχι όμως και τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας.

Έτσι η Kαράτζης έκανε αγωγή κατά του Δημοσίου ζητώντας 3 εκατ. ευρώ που αφορούν «τόκους για το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιχορήγησης πραγματοποιηθείσας επένδυσης». Η νέα δικάσιμο για το θέμα αυτό έχει οριστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου του 2017. 

Να σημιωθεί ότι το 2016 η Καράτζης πέτυχε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 7,2% φθάνοντας τα 77,6 εκατ. ευρώ (έναντι 72,3 εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρήση). Η ενίσχυση των πωλήσεων προέκυψε κυρίως από τον τοµέα βιοµηχανικής παραγωγής κατά 4,8 εκατ. ευρώ (+8,7%), από τον τοµέα ξενοδοχειακής δραστηριότητας κατά 340 χιλ. ευρώ (+3,1%) και από τον τοµέα της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά 112 χιλ. ευρώ (+1,8%). Τα EBITDA σε επίπεδο οµίλου ανήλθαν σε 19,9 εκατ.ευρώ, έναντι 17,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 11,4%, η οποία οφείλεται στην βελτίωση των αποτελεσµάτων του βιοµηχανικού και του ξενοδοχειακού τοµέα.

Παράλληλα, πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, κυρίως στον βιοµηχανικό αλλά και τον ξενοδοχειακό τοµέα, επιτρέποντας την περαιτέρω µείωση του τραπεζικού δανεισµού (16,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016).

Ελένη Μπότα (bankingnews.gr)