Η πανδημική κρίση χάλασε την κουλτούρα πληρωμών που ξεκίνησε να δημιουργείται το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος (παλαιά και νέα χρέη) έχει ξεπεράσει τα 108,1 δισ. ευρώ και όπως όλα δείχνουν, η κατάσταση θα συνεχισθεί και κατά το τρέχον έτος. 

Τόσο η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων όσο και η νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας δεν ανέτρεψαν το αρνητικό κλίμα στην πραγματική οικονομία, καθώς μέσα σε ένα μήνα τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 1,34 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 οι νέες οφειλές ανήλθαν σε 7,12 δισ. ευρώ από 5,786 δισ. ευρώ που ήταν στο 11μηνο. Από το ποσό των 7,12 δισ. ευρώ, τα 5,685 δισ. ευρώ αφορούν τη μη πληρωμή φόρων.  

Από την ανάλυση των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι οι συσσωρευμένες οφειλές των προηγούμενων ετών έχουν ξεπεράσει τα 108,1 δισ. ευρώ και ακόμα και μετά την αφαίρεση 24 δισ. ευρώ που έχουν χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα είσπραξης», το ποσό που οφείλουν τα 4 εκατ. επιχειρήσεων και φορολογουμένων ανέρχεται στα 84,1 δισ. ευρώ. Ειδικότερα:

1. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και νέων) ανέρχεται στα 108,1 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 24 δισ. έχουν ήδη χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα είσπραξης», συρρικνώνοντας το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε 84,1 δισ. ευρώ.

2. Χρέη στο Δημόσιο έχουν 4 εκατ. φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με τους οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης να φθάνουν στο 1,84 εκατ.

3. Σε 1,29 εκατ. οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών.

4. Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στο πρώτο 12μηνο στα 7,12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,68 δισ. αφορούν φόρους.