Δεκαέξι αλλαγές που οδηγούν κυρίως σε μειώσεις φόρων ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου και αφορούν το σύνολο των νοικοκυριών, τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα, από την Πρωτοχρονιά μειώνεται η μηνιαία παρακράτηση στις αποδοχές και στις συντάξεις, αναστέλλεται ο ΦΠΑ στην οικοδομή, καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για αναπήρους, ενώ τίθενται σε ισχύ κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2020 ενεργοποιούνται τα μέτρα που προβλέπουν:

1. Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Ο επόμενος συντελεστής, που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, περιορίζεται από το 29% στο 28%, ενώ από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται από το 37% στο 36%. Για τα εισοδήματα πάνω από τα 40.000 ευρώ ο συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από το 45% στο 44%. Η ετήσια έκπτωση φόρου που παρέχεται για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και για τα κέρδη από αγροτικές δραστηριότητες για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες διαμορφώνεται ως εξής:

• Από 1.900 σε 777 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.

• Από 1.950 σε 810 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο.

• Από 2.000 σε 900 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

• Από 2.100 σε 1.120 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

• Από 2.100 σε 1.340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

• Από 2.100 σε 1.560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με πέντε εξαρτώμενα τέκνα.

Σημειώνεται ότι η έκπτωση φόρου περιορίζεται κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος πάνω από τις 12.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες.

2. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τις εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα από το 28% στο 24%. Η μείωση αφορά τα κέρδη του 2019 που θα φορολογηθούν το 2020.

3. Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%, από τη χρήση του 2019. Στην περίπτωση διανομής μερίσματος ο μειωμένος φόρος μπορεί να καταβληθεί έως τις 31-12-2020.

4. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 10% για όλα τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα.

5. Αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων από οικοδομικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις προς ιδιώτες αγοραστές. Η αναστολή προβλέπεται να ισχύσει για τρία χρόνια, από το 2020 έως το 2022. Με την κίνηση αυτή περισσότερα από 100.000 αδιάθετα ακίνητα βγαίνουν στην αγορά με χαμηλότερη τιμή.

6. Αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για τα επόμενα τρία χρόνια, από το 2020 έως το 2022.

7. Εκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων και μέχρι ποσού 16.000 ευρώ. Η έκπτωση θα παρέχεται για τα εισοδήματα των ετών 2020-2022. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης θα κατανέμεται στα επόμενα τέσσερα έτη.

8. Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% από 24% που είναι σήμερα για τα είδη πρώτης ανάγκης που απευθύνονται στη βρεφική ηλικία.

9. Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% από 24% για τα κράνη μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.

10. Νέα «πάγια ρύθμιση» οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Ολες οι αρρύθμιστες οφειλές μπορούν να αποπληρωθούν σε 24 ή 48 δόσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής. Συγκεκριμένα, οι 24 δόσεις αφορούν τακτικές οφειλές, όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, και οι 48 δόσεις αφορούν έκτακτες οφειλές, όπως ο φόρος κληρονομιάς. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στα ελεγκτικά κέντρα και στα τελωνεία, ενώ μπορούν να υπαχθούν, έπειτα από επιλογή του οφειλέτη, και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

11. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω.

12. Κατάργηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πολύτεκνοι με ανήλικα άγαμα τέκνα.

13. Κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν ποσά άνω των 500.000 ευρώ. Οσοι μεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην Ελλάδα θα τύWχουν σημαντικών φορολογικών εκπτώσεων για το παγκόσμιο εισόδημά τους, το οποίο, ανεξαρτήτως του ύψους του, θα φορολογείται με το ποσό των 100.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειάς τους. Συγκεκριμένα, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα θα πρέπει εντός τριετίας να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους 500.000 ευρώ.

14. Απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

15. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

16. Εφάπαξ διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή