Διαπραγματεύσεις για μια νέα ρύθμιση οφειλών προς Ταμεία και Εφορία, στα πρότυπα του εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά για όσους έμειναν έξω από αυτόν, διενεργεί το οικονομικό επιτελείο, με στόχο την αύξηση των εσόδων παράλληλα με την ένταξη σε ρύθμιση χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών που όμως δεν πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης στον μηχανισμό που ήδη υπάρχει.

Η νέα ρύθμιση, για την οποία σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών, παρά τη λήξη του προγράμματος, θα είναι στη λογική αυτής που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς στόχος είναι να υπάρχουν και στην περίπτωση των οφειλών ενιαίοι κανόνες για όλους, κατά τα πρότυπα της ασφάλισης.

Για τον λόγο αυτό, ειδικά για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ, τα σενάρια που ήδη έχουν καταρτίσει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στηρίζονται στον μηχανισμό του εξωδικαστικού συμβιβασμού, εντάσσει, όμως, όσους οι προηγούμενες δύο παρεμβάσεις αφήνουν εκτός, κυρίως δε, όσους δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (ανεξαρτήτως ύψους οφειλής).

Ο αρμόδιος υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διεξάγεται κάποιου είδους διαπραγμάτευση, με στόχο πριν το τέλος της χρονιάς να έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό όσων μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί εκτός, γιατί δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται και η ένταξη όσων κατά την προηγούμενη τριετία δεν είχαν κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης ή ακόμη και όσων δεν είχαν θετική καθαρή θέση στις δύο τελευταίες χρήσεις.

Πρόκειται για περιπτώσεις που βγαίνουν αυτόματα εκτός της ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί, παρότι σύμφωνα με ενδείξεις που έχουν οι υπηρεσίες στα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, υπάρχει πρόθεση και κυρίως δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής. Είναι ενδεικτικό ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, υπήρχαν πολλοί επαγγελματίες που έσπευσαν σε λογιστικά γραφεία και εταιρείες αναζητώντας παράθυρο ένταξης, είτε με τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία, είτε υποβάλλοντας εκ νέου δήλωση έναρξης εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με στόχο αφενός να πεισθούν οι δανειστές, αφετέρου στη ρύθμιση να ενταχθούν αυτοί που πραγματικά θα μπορούν να ανταποκριθούν στις πληρωμές και όχι αυτοί που «παραδοσιακά» χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις για να λαμβάνουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες και στη συνέχεια συνεχίζουν τις παρελκυστικές τακτικές τους.

Η πάγια ρύθμιση

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, στο οικονομικό επιτελείο επεξεργάζονται σενάρια για αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης που ισχύει σε εφορίες και ταμεία από 12 που είναι σήμερα, πιθανώς σε 36.

Η πρόταση αφορά μόνο μικρές οφειλές, έως 5.000 ευρώ, και στηρίζεται επίσης στη λογική των ενιαίων κανόνων για όλους. Να σημειωθεί ότι και στη ρύθμιση των 120 δόσεων, για ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ, οι προβλεπόμενες δόσεις είναι 36, με μικρότερο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Βέβαια, η πρόταση αυτή δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα θετικά από τους εκπροσώπους των δανειστών, οι οποίοι εκτιμούν ότι ενδέχεται να ανοίξει «τρύπα» στα προϋπολογισμένα έσοδα τόσο του προϋπολογισμού όσο και του ΚΕΑΟ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δανειστές δεν καλοβλέπουν την αύξηση των δόσεων σε 36 καθώς θεωρούν ότι ο χρόνος εξόφλησης μια οφειλής δεν πρέπει να απέχει χρονικά από τη βεβαίωσή της για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να σωρευτούν πολλές υποχρεώσεις (π.χ. δόσεις ρύθμισης, φόροι εισοδήματος κ.λπ.).

Ρούλα Σαλούρου (Euro2day.gr)