Με μείωση τζίρου τουλάχιστον 40%, έναντι 50% στην προηγούμενη ρύθμιση, θα παίρνουν την αναστολή οι επιχειρήσεις που πλήττονται, χωρίς να έχουν κλείσει με κρατική εντολή. Τι προβλέπει η νέα απόφαση του ΥΠΟΙΚ.

Λίγο πιο εύκολη γίνεται η... είσοδος στον παράδεισο της αναστολής εξόφλησης επιταγών για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία χωρίς να έχουν κλείσει με κρατική εντολή μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2020. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, δεν απαιτείται πλέον να έχουν εμφανίσει μειωμένο τζίρο τουλάχιστον κατά 50%, όπως προβλεπόταν στην προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου, τον Νοέμβριο, καθώς το όριο κατεβαίνει στο 40%, με απόφαση του υπ. Οικονομικών που δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση δημοσιεύεται με καθυστέρηση, μετά τη λήξη της προηγούμενης αναστολής, με αποτέλεσμα ήδη να έχουν σφραγισθεί επιταγές. Όμως, το μέτρο θα εφαρμοσθεί αναδρομικά και θα καλύψει όσους επιχειρηματίες είδαν τις επιταγές τους να σφραγίζονται, εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης.

Με τη νέα απόφαση, το υπ. Οικονομικών κάνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης του αιτήματος μεγάλου αριθμού πληττόμενων επιχειρήσεων για «χαλάρωση» των κανόνων για την αναστολή στις επιταγές:

Στην προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου, για την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2020, πολλές πληττόμενες επιχειρήσεις, που είχαν μεγάλη μείωση τζίρου, από 20% - 50%, και δυσκολεύονταν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, δεν είχαν επωφεληθεί από την αναστολή, επειδή το όριο μείωσης τζίρου είχε τεθεί κατ' ελάχιστον στο 50%. Τώρα, το όριο κατεβαίνει στο 40% για τη μείωση τζίρου της περιόδου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, και παραμένει αρκετά υψηλό, αλλά πιθανότατα θα επιτρέψει σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να επωφεληθούν. Σημειώνεται ότι εντάσσονται στη ρύθμιση χωρίς άλλα κριτήρια και όλες οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσα στο 2020.

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίσθηκε πριν από λίγες ημέρες, από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία σε κάθε αξιόγραφο. Με τη νέα υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που δικαιούνται την αναστολή αυτόματα, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, όπως οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου, εστίασης κ.α., ή με βάση το κριτήριο της μείωσης τζίρου, εάν εντάσσονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, αλλά παρέμειναν σε λειτουργία.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες για το σκοπό εφαρμογής της απόφασης. Σε αυτές που:

Έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 1.

Έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2, και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.

Ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των συνημμένων Παραρτημάτων 1 και 2, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.

Για τις επιχειρήσεις της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή εκείνες που είχαν μείωση τζίρου άνω του 40%, η απόφαση ορίζει ότι η σχετική προϋπόθεση υπολογίζεται ως ακολούθως:

Α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε τηρούν διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.

Β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Για τη σύγκριση με το έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 25% των ακαθαρίστων εσόδων της δήλωσης Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω μη παρέλευσης της υποχρέωσης, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από το 25% του δηλούμενου ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για το 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης Φ.Ε., αν και έχει παρέλθει η ημερομηνία της σχετικής υποχρέωσης, η επιχείρηση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021. Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2021.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων του νόμου, δηλαδή χάνεται η αναστολή για την εξόφληση των επιταγών.

Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στη ρύθμιση για την αναστολή θα στείλει στις τράπεζες και την Τειρεσίας Α.Ε. η ΑΑΔΕ, αφού προηγούμενως προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Ειδικά προς τις τράπεζες, η αποστολή θα γίνει μέσω μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).