Ένα “μυστικό” κρύβεται πίσω από τους πανηγυρισμούς του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου Νικήτα Πρίντζου για τα κέρδη του 2019.

Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της προηγούμενης ετήσιας χρήσης είχε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας "Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασμάτων". 

Με την αγωγή αυτή η εν λόγω εταιρεία ζητούσε να υποχρεωθεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου (ιδιοκτήτρια εταιρεία του εργοστασίου γάλακτος ΕΒΟΛ) να της καταβάλει ποσό 1,2 εκατ. ευρώ από την διακίνηση και πώληση λιπασμάτων, κατά το χρονικό διάστημα από 31/7/1984 έως και 18/5/1998. 

Η ως άνω απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη και ως εκ τούτου ο ΑΣ Βόλου διέγραψε το ποσό που ήταν καταχωρημένο στα λογιστικά βιβλία του Συνεταιρισμού, και αφορούσε την εν λόγω υπόθεση, ύψους €1.139.381,80.

Κάτι σαν λαχείο …

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr