Η (αμπελουργία – οινοποιία – αποσταγματοποιία) ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. ζητάει στέλεχος

για το τμήμα παραγωγής. Ηλικία έως 32 ετών.

Ικανότητες

- Εκπαιδευτικό υπόβαθρο Χημικού/Χημικού μηχανικού ή Γεωπόνου φυτικής

παραγωγής/τροφίμων.

- Άριστη γνώση αγγλικών και ιδανικά μια 2η

ξένη γλώσσα.

- Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και ιδανικά μικρή εμπειρία στα πληροφοριακά

συστήματα.

- Θα προτιμηθούν διαμένοντες των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Παρέχονται: συνεχής εκπαίδευση, ασφάλεια και αμοιβή βάσει προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών: gtsililis@tsililis.gr