Στρεβλώσεις στη ρύθμιση για την τοποθέτηση ιχνηθέτη στο πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και ναυτιλίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στοχεύει στο να πατάξει τη νοθεία, διαπιστώνουν οι φορείς της αγοράς. Η εκτίμηση που μεταφέρεται είναι ότι χρήζει διορθώσεων σε πολλά σημεία για να μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ διαφωνούν συνολικότερα με το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι η έξτρα τοποθέτηση ιχνηθέτη, πέραν των ευρωπαϊκών, αυξάνει την πολυπλοκότητα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενέχει κινδύνους αστοχιών που δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτές για να διορθωθούν. Επισημαίνουν δε ότι κανένα άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. δεν εφαρμόζει εθνικούς ιχνηθέτες, καθώς επίσης και ότι οι πρόσθετοι ιχνηθέτες θα αυξήσουν το κόστος των καυσίμων.

Ειδικότερα και όσον αφορά τη σχετική ρύθμιση, φορείς της αγοράς συμφωνούν με τον επιτόπιο έλεγχο εφόσον ο άμεσος προσδιορισμός παρουσίας ιχνηθέτη γίνεται στο πεδίο, διότι είναι η πρώτη εικόνα για την κανονικότητα ή μη του καυσίμου, η οποία συμπληρώνεται στη συνέχεια με τις αναλύσεις στο εργαστήριο. Πρόσθετη προϋπόθεση είναι οι εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης συσκευών επιτόπιου ελέγχου (εκτός από τις ελεγκτικές αρχές), ώστε να ελέγχουν και να επαληθεύουν την ποιότητα των καυσίμων τους, και την παρουσία του ιχνηθέτη στην προβλεπόμενη δοσολογία στις εγκαταστάσεις τους αλλά και στα πρατήριά τους.

Η πλευρά της αγοράς επισημαίνει επίσης ότι, παρά τις προβλέψεις για επιτόπιο έλεγχο μέσω φορητού εξοπλισμού, δεν διατίθεται επί του παρόντος φορητή συσκευή επιτόπιου προσδιορισμού του ιχνηθέτη. Αυτό, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, έχει ως αποτέλεσμα να αποστέλλονται τα δείγματα που λαμβάνουν οι ελεγκτικές αρχές σε συσκευές εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους (μόλις δύο σε όλη την Ελλάδα), που συνεπάγεται μεγάλο χρόνο παραγωγής αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ακυρώνεται η όποια χρησιμότητα του ιχνηθέτη, εφόσον οι εργαστηριακές αναλύσεις θα διενεργούνται και για τη μέτρηση θείου που πιστοποιεί νοθεία. Από την άλλη, οι εταιρείες δεν θα έχουν καμία δυνατότητα ελέγχου στην εφοδιαστική τους αλυσίδα που θα τους επιτρέπει να εντοπίσουν τυχόν ανθρώπινο σφάλμα και δεν θα μπορούν να γνωρίζουν εάν είναι ασφαλής για τους χειριστές.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση εισάγει νέα μέτρα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, παραμένει ανενεργό πάνω από μια δεκαετία το μέτρο της εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος εισροών – εκροών.

Χρύσα Λιάγγου, Καθημερινή