Οι εκτιµήσεις που µιλούσαν για νέο ιστορικό ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων και αφίξεων το 2023 επιβεβαιώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διεθνής αναγνώριση για την Ελλάδα, ότι δηλαδή διαθέτει ένα υψηλού επιπέδου τουριστικό προϊόν µε πρώτης τάξεως ιδιωτικές ξενοδοχειακές υποδοµές και άρτια οργάνωση και υπηρεσίες, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη δυναµική ανάκαµψη µετά την πανδηµία και την περαιτέρω ανάπτυξη, ακόµη και από τα προηγούµενα επίπεδα-ρεκόρ, του ελληνικού τουρισµού.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΤΤΕ, για ολόκληρο το έτος οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαµορφώθηκαν στα 20,45 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό αυξηµένο κατά 12,7% από την προηγούµενη χρονιά-ρεκόρ, το 2019, οπότε και τα έσοδα είχαν διαµορφωθεί στα 18,15 δισ. ευρώ. Πρόκειται για 2,3 δισ. επιπλέον από ό,τι την τελευταία πριν από την πανδηµία χρονιά, δηλαδή το 2019. Είναι επίσης αυξηµένο κατά 15,7% από τα 17,67 δισ. ευρώ που εισέπραξε η χώρα το 2022.

Η αύξηση των εισπράξεων είναι µικρότερη από την αύξηση των αφίξεων. Συγκεκριµένα, πέρυσι ήρθαν στη χώρα 32,703 εκατ. ξένοι επισκέπτες έναντι 31,34 εκατ. το 2019. Πρόκειται για αύξηση 4,4% σε σχέση µε το 2019 και 17,6% σε σχέση µε το 2022. Η µέση κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε κατά 7% από το 2019, περίπου στα 623 ευρώ ανά ταξιδιώτη. Οριστικά και αναλυτικά στοιχεία αναµένεται να δηµοσιεύσει η ΤΤΕ σήµερα.

Τα στοιχεία από τις κρατήσεις αεροπορικών θέσεων, δηλαδή εισιτηρίων που έχουν ήδη πληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου, δείχνουν αύξηση των αφίξεων φέτος της τάξης του 7,9% σε σχέση µε την ίδια στιγµή το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Ινστιτούτο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Κυρίαρχες αγορές από τις οποίες προσελκύει επισκέπτες η χώρα παραµένουν το Ηνωµένο Βασίλειο και η Γερµανία, και δευτερευόντως η Γαλλία και η Ιταλία, ωστόσο τα τελευταία έτη αυξάνονται µε ισχυρότατους ρυθµούς και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ, που έχουν ξεπεράσει πλέον το 1 εκατ. επισκέπτες.

Η πορεία του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης στις κύριες αγορές του ελληνικού τουρισµού αναµένεται το 2024 να κυµανθεί στα ίδια επίπεδα µε το 2023.

Παράλληλα, οι τιµές των προϊόντων ενέργειας, το κόστος των µεταφορών και γενικά ο πληθωρισµός αναµένεται να ακολουθήσουν πτωτική πορεία, ενώ το ευρώ θα κυµανθεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση µε τα κυριότερα διεθνή νοµίσµατα. Συνεπώς, «η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες στις κύριες αγορές του εισερχόµενου τουρισµού στην Ελλάδα δεν αναµένεται να επηρεαστεί ουσιαστικά από το µακροοικονοµικό περιβάλλον», αναφέρει έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Μια περαιτέρω αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων φέτος µε βάση τους ρυθµούς αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης που προκύπτουν τουλάχιστον µέχρι στιγµής από το Airdata tracker παραπέµπει σε ταξιδιωτικές εισπράξεις από το εξωτερικό υψηλότερες των 22 δισ. ευρώ το 2024. Εξέλιξη που εφόσον επιβεβαιωθεί, αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά και στον ρυθµό ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.

Με βάση το γεγονός ότι οι ξένοι επισκέπτες ξεπέρασαν τα 32 εκατ. και προβλέπεται περαιτέρω αύξηση φέτος, καθίσταται σαφές πως θα δοκιµαστούν τα όρια των αντοχών των υποδοµών αλλά και των ίδιων των προορισµών. Κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει η πρωτοβουλία της «Κ», «Reimagine Tourism in Greece». Πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε επίσηµα το καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος και αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων πλευρών, πολιτείας, τοπικών κοινωνιών και επιχειρήσεων, µε στόχο την ανάδειξη ενός νέου «παραδείγµατος» για τον τουρισµό το οποίο θα ενισχύσει τα οικονοµικά οφέλη για τη χώρα, προφυλάσσοντας όµως παράλληλα το περιβάλλον αλλά και τον χαρακτήρα των προορισµών της.

Αλλά και για τον πρόεδρο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννη Παράσχη, όπως και για µια διαρκώς αυξανόµενη µερίδα επιχειρηµατιών του κλάδου, η φετινή χρονιά θα είναι κοµβική λόγω της εµφανούς πλέον ανάγκης για εξασφάλιση της βιωσιµότητας του τουρισµού. Ηδη το τελευταίο έτος αναδείχθηκε µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο η αλλαγή στη δηµόσια αλλά και την πολιτική συζήτηση αναφορικά µε τις τρεις διαστάσεις που διαµορφώνουν τη βιωσιµότητα στον τουρισµό, δηλαδή την οικονοµική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική, όπως έχει επισηµάνει ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Πλέον το 2024 αναµένεται να είναι κοµβικό για τον ελληνικό τουρισµό, καθώς θα δοκιµαστούν τα όριά του και η δυνατότητά του να εξασφαλίσει όρους βιωσιµότητας για τη δραστηριότητα χωρίς να υπονοµεύσει την ανταγωνιστικότητά του. Οσον αφορά ειδικότερα τα όρια, θα δοκιµαστούν τόσο η επάρκεια των υποδοµών σε προορισµούς που βαρύνονται από αυξηµένους αριθµούς επισκεπτών, όσο και η ικανότητα διαχείρισής τους από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τη συλλογική δράση του ιδιωτικού τοµέα.

Ηλίας Γ. Μπέλλος, Καθημερινή