Για 3 χρόνια έως το 2023 ανανεώνεται η θητεία της διοίκησης Χρήστου Μεγάλου στην τράπεζα Πειραιώς.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν στην Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2020.

Η διοίκηση Μεγάλου στοχεύει στην μείωση των NPEs στα 17 δισεκ. από 24 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου με τις δύο τιτλοποιήσεις Vega 5 δισεκ. και Phoenix 2 δισεκ. ευρώ.

Ταυτόχρονα με την παρουσία στο μετοχικό κεφάλαιο του Mistakidis επιχειρηματία ελληνικής καταγωγής που κατέχει το 5,2% ισχυροποιείται η μετοχική δομή της τράπεζας.

Στην Γενική Συνέλευση ο Μεγάλου θα εστιάσει στα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε η Πειραιώς να αντιμετωπίσει την ύφεση στην οικονομία.

Ταυτόχρονα θα αναφερθεί και στις πρωτοβουλίες ώστε η Πειραιώς να μειώσει τα προβληματικά δάνεια, δημιουργώντας ταυτόχρονα εσωτερικό κεφάλαιο.

Η Πειραιώς διαθέτει 6,8 δισεκ. κεφάλαια.

Μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν είναι

1)Ανανέωση της Deloite ως ορκωτού ελεγκτή ο οποίος για την χρήση 2019 έλαβε ως αμοιβή 2,1 εκατ ευρώ.

2)Θα ανανεωθούν οι απολαβές της διοίκησης που φθάνουν μεικτά στα 1,55 εκατ και καθαρά 784 χιλιάδες.

Ο Μεγάλου ως διευθύνων σύμβουλος λαμβάνει 293 χιλιάδες ευρώ ή 140 χιλιάδες καθαρά.

Ο Χαντζηνικολάου ως Πρόεδρος λαμβάνει ετησίως 254 χιλιάδες ή 122 χιλιάδες καθαρά.

Ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου όπως Boeck, Hexter κ.α. λαμβάνουν 160 χιλιάδες ευρώ μεικτά ή 83 χιλιάδες ευρώ καθαρά ετησίως.

Να σημειωθεί ότι στο διοικητικό συμβούλιο θα προστεθούν δύο ακόμη μέλη και θα φθάσουν στα 13..

www.bankingnews.gr