Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος επανεξελέγη παμψηφεί ο Νίκος Μυρτάκης κατά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Ιουλίου στην Αθήνα.

Τα μέλη των Οργάνων της Ένωσης δηλαδή του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου εξελέγησαν επίσης παμψηφεί ως εξής:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νικόλαος Μυρτάκης, Πρόεδρος της Παγκρήτιας ΣΤ

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Μαρακάκης, Πρόεδρος της ΣΤ Χανίων

Β΄ Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Λάππας, Πρόεδρος της ΣΤ Θεσσαλίας

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ζωνίδης, Πρόεδρος της ΣΤ Ηπείρου

Ταμίας: Γεώργιος Μπούκης, Πρόεδρος της ΣΤ Καρδίτσας

Μέλη: Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος της ΣΤ Δράμας

Γεώργιος Τσιάλος, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Πιερίας

Χριστόδουλος Τοψίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Έβρου

Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, Πρόεδρος της ΣΤ Σερρών

Δημήτριος Γαλάνης, Πρόεδρος του ΠΣ Βοιωτίας

Β. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Θωμάς Δεληγιάννης, Β΄ Αντιπρόεδρος της ΣΤ Καρδίτσας

Μέλη: Γεώργιος Ανδρουλάκης, Αντιπρόεδρος της ΣΤ Χανίων

Γεώργιος Δημοβέλης, Ταμίας της ΣΤ Θεσσαλίας

Η θητεία των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, είναι τριετής και λήγει την 9η Ιουλίου 2020.

Κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα της δοίκησης καθώς και το πρόγραμμα δράσης που παρουσιάστηκε αναλυτικά στους Συνέδρους.

Στις άμεσες προτεραιότητες της νέας διοίκησης εντάσσονται:

– Η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας στην Περιφέρεια.

– Η ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών δράσεων, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ανάπτυξη νέων εργασιών.

– Η αντιμετώπιση, μέσω συγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου, των θεμάτων της κεφαλαιακής επάρκειας, της ρευστότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και της αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων δανείων.