Στην πιθανότητα να δοθούν και νέα κίνητρα για την αποχώρηση προσωπικού, μετά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ολοκληρώθηκε προσφάτως, αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, η διοίκηση της Alpha Bank.

Η διοίκηση της Alpha Bank ανέφερε, πιο συγκεκριμένα, ότι η πρόβλεψή της για την υλοποίηση προγράμματος αποχώρησης προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλή και μπορεί να καλύψει πολύ περισσότερους εργαζομένους.

Το τελευταίο πρόγραμμα εθελουσίας που «έτρεξε» η Alpha Bank έληγε την Παρασκευή 22 Ιουνίου και στόχος ήταν οι συμμετοχές να ξεπεράσουν τις 1.000.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις για το α’ εξάμηνο, στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 620 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική πρόβλεψη, η οποία ανερχόταν στις 30/6/2018 στα 99,9 εκατ. ευρώ (103,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017) θα είναι σήμερα μειωμένη κατά μερικά εκατομμύρια ευρώ.

Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank ανακοίνωσε την από 30.8.2018 παραίτηση του κ. Ibrahim S. Dabdoub από τη θέση του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, ως και κάθε Επιτροπής αυτού.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 30.8.2018 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

H κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010,

Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.