Την αποχώρηση 1.000-1.100 υπαλλήλων το τρέχον έτος προβλέπει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της που δρομολογεί η Τράπεζα Πειραιώς. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού που ανακοίνωσε η διοίκηση με αφορμή το νέο business plan για την επιστροφή στην κερδοφορία, βάσει του οποίου το προσωπικό στην Ελλάδα πρόκειται να μειωθεί από τους 9.000 υπαλλήλους στους 6.000 έως τα τέλη του 2025.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει δραστική περικοπή εξόδων, σημαντικό μέρος της οποίας θα προέλθει από τη συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων και τη μείωση των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, το κόστος προσωπικού προβλέπεται να μειωθεί από τα 405 εκατ. ευρώ το 2021 στα 300 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2025. Συνολικά το λειτουργικό κόστος της τράπεζας θα περιοριστεί από 900 εκατ. ευρώ στα 700 εκατ. ευρώ στο τέλος της προγραμματισμένης περιόδου και ο δείκτης κόστους προς έσοδα θα μειωθεί από το 59% στο 40%, προοπτική που σύμφωνα με τη διοίκηση είναι «επιθετική, αλλά επιτεύξιμη».

Σύμφωνα με πληροφορίες η τράπεζα δρομολογεί ήδη το πρώτο κύμα των αποχωρήσεων μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου εντός του έτους, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν αυτό θα εφαρμοστεί κυλιόμενα ή εφάπαξ για το σύνολο των αποχωρήσεων που έχει αποφασίσει. Η μείωση του προσωπικού θα συνδυαστεί με κλείσιμο καταστημάτων και έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου σταδιακά έως και το 2025 η τράπεζα να φτάσει τον μέσο όρο του δικτύου των καταστημάτων που έχουν και οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, δηλαδή περί τα 300 καταστήματα.

Οι όροι του νέου προγράμματος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι θα προσομοιάζουν με τα προγράμματα που εφάρμοσε πρόσφατα η τράπεζα, τα οποία προέβλεπαν άμεση αποχώρηση με αποζημίωση βάσει των ετών υπηρεσίας, πλέον προσαύξησης ή αποχώρηση με μακροχρόνια άδεια με αποδοχές και μειωμένη αποζημίωση σε σχέση με αυτή που λαμβάνουν οι υπάλληλοι που επιλέγουν να αποχωρήσουν άμεσα.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr