Στη σημασία της στρατηγικής συμμετοχή της Lyktos Participations στο κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας, κάνοντας ειδική μνεία στον Μιχάλη Σάλλα και τονίζοντας ότι θεωρεί τη συμμετοχή αυτή πολύ σημαντική για την μετεξέλιξη της Τράπεζας σε ένα σύγχρονο ευέλικτο και αποτελεσματικό πιστωτικό ίδρυμα, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Νίκος Μυρτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

«Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 8,785% αυξήθηκε σε 10,021% ενώ με τη συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 11%, που πρακτικά θωρακίζει την Τράπεζα και δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές», σημείωσε.

Ο κ. Μυρτάκης αναφέρθηκε σε μία σειρά από δράσεις που προγραμματίζει η Τράπεζα για το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ των οποίων :

-Χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας, μέσω κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πακέτο Γιουνκέρ, το πρόγραμμα CΟSME και το ΕΤΕΑΝ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση νέων καταθέσεων.

-Πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας με αποδέκτες 4000 αγρότες και ειδικά προγράμματα για 1000 αγρότες, με έναρξη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια ο κ. Μυρτάκης μίλησε για την αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι τα NPLs θα πρέπει μέχρι το 2019 να μειωθούν κατά περίπου 40% σε όλο το τραπεζικό σύστημα, ενώ υπενθύμισε τη διενέργεια stress test το 2018.

Η Παγκρήτια στο πλαίσιο αυτό, έχει προκρίνει τη συνεννόηση με τους συνεργάσιμους δανειολήπτες με σκοπό τη στήριξή τους, προωθώντας βιώσιμες ρυθμίσεις.

Παράλληλα και από το βήμα της Συνέλευσης, ο κος Μυρτάκης απηύθυνε πρόσκληση στους δανειολήπτες με καθυστερημένες οφειλές να επιδιώξουν, σε συνεργασία με την Τράπεζα, βιώσιμες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των επιχειρήσεών τους, τόνισε δε ότι η Τράπεζα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο, έναντι των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Σ' ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο τραπεζικό τοπίο, η Παγκρήτια Τράπεζα καλείται να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, διατηρώντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα του συνεταιριστικού της χαρακτήρα. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας, ο οποίος κατέληξε λέγοντας ότι "σήμερα ανανεώνεται και ενισχύεται το όραμά μας για την Τράπεζα των Κρητικών. Δεν είναι υπερβολή να μιλήσουμε για μία νέα τράπεζα που εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται, αλλά συγχρόνως προτάσσει τον περιφερειακό της χαρακτήρα, διατηρεί τη συνεταιριστική της ταυτότητα και αναγνωρίζει τη βαρύτητα της συνεισφοράς των εργαζομένων στην ανάπτυξή της, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση των υφιστάμενων, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Aλλαγή σελίδας 

Η Τράπεζα ήδη ξεκίνησε την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για το 2017. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του τραπεζικού συστήματος, ενώ συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς και η αναβάθμιση των υπόλοιπων υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων. Συγχρόνως ξεκίνησε η προετοιμασία για την εγκατάσταση του πλέον πρωτοποριακού και καινοτόμου για την ελληνική τραπεζική αγορά συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει απεριόριστα τους συναλλασσόμενους πελάτες.

Στους μελλοντικούς στόχους της Τράπεζας εντάσσονται η λειτουργία της «Ηλεκτρονικής Τράπεζας» μέχρι το τέλος του 2017, καθώς και η δημιουργία νέων προϊόντων, η προσέλκυση νέων πελατών καθώς και η ανάπτυξη του τομέα Treasury για τη στήριξη των εξαγωγών και του τουρισμού.

 Μαζί με τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αναμορφώνεται ο τομέας χορηγήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πελατών της Τράπεζας.

 Οικονομικά αποτελέσματα

Με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 10,69 εκατ. ευρώ έκλεισε τη χρήση του 2016 η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σύμφωνα με τον ισολογισμό της, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της τράπεζας.

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού, τα 'Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας ανήλθαν σε 97,44 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 86.7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015, οι καταθέσεις σε 1.045,84 εκατ. ευρώ από 1.015 εκατ. ευρώ και οι χορηγήσεις στα 1.634,90 εκατ. ευρώ από 1.651.88εκατ. ευρώ. Οι σωρευτικές προβλέψεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν στο ποσό των 404,51 εκατ. ευρώ από 409.95 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015, ενώ τα Κέρδη προ Προβλέψεων, Αποσβέσεων και Φόρων έφθασαν το 2016 στα 29,96 εκατ. ευρώ από 32.19 εκατ. Ευρώ, τον προηγούμενο χρόνο.

Τα κέρδη προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκαν στα 15,30 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 4.13 εκατ. ευρώ το 2015.

Το ενεργητικό της τράπεζας στο τέλος του 2016 ήταν 1.419,30 εκατ. ευρώ από 1.441.49 εκατ. ευρώ, τον προηγούμενο χρόνο.

Κατά το 2016, σημαντική μείωση, της τάξης του 10,1%,παρουσίασαν τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 651,02 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι ο περαιτέρω περιορισμός τους μέσα στο 2017 και προς την κατεύθυνση αυτή ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες.

Σε 5% επί του συνολικού ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε το 2016 η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση του ELA, του μηχανισμού έκτακτης παροχής ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συνεχίζεται η προσπάθεια περαιτέρω μείωσής του, με στόχο το μηδενισμό μέχρι το τέλος του 2017.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,04% ως συνέπεια της εμπιστοσύνης των συνεταίρων, της σταθεροποίησης της καταθετικής βάσης και της διεύρυνσης των συναλλαγών. Η Τράπεζα κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς με ποσοστό περίπου 21% στον Νομό Ηρακλείου και περίπου 14% στην Κρήτη.

 Η Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ενέκρινε Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης τριετίας.

 Εγκρίθηκε ακόμα η έκδοση ομολογιακού δανείου:

 α) Μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με Ονομαστικά Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης για διάρκεια έως 7 έτη .

 β) Μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ με Ονομαστικά Μετατρέψιμα Ομόλογα αόριστης διάρκειας.