Κατά 5,1 φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Optima bank, που έχει θεσσαλική παρουσία με έδρα τη Λάρισα. Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 7,20 ευρώ ανά μετοχή.

Συγκεκριμένα, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 75.944.474 μετοχές, εκ των οποίων οι 75.741.823 αφορούσαν ζήτηση στα 7,20 ευρώ ανά μετοχή, συγκεντρώνοντας ποσό 545,3 εκατ. ευρώ. Η διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 20.499.973 νέων μετοχών υπερκαλύφθηκε περίπου κατά 3,7 φορές, ενώ εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd και των Cornerstone επενδυτών –7.083.612 μετοχές–, οι προς διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς 13.416.361 νέες μετοχές υπερκαλύφθηκαν κατά 5,1 φορές. Συνολικά διατέθηκαν 21.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων 500.027 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν με παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν διαμορφώθηκε σε 150,9 εκατ. ευρώ. Ο τελικός αριθμός μετοχών που θα λάβουν οι ιδιώτες επενδυτές θα καθοριστεί από το ποσοστό υπερκάλυψης της ζήτησής τους μετά την κατανομή των νέων μετοχών σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές και θα ανακοινωθεί σήμερα Τρίτη. Η επιτυχής αρχική δημόσια εγγραφή της Optima bank, είναι η μεγαλύτερη από άποψη συγκέντρωσης κεφαλαίων από το 2010, αλλά και αυτή με τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη. Η επόμενη ημέρα ορόσημο για την τράπεζα είναι η 4η Οκτωβρίου, η οποία θα είναι και η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η είσοδος της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η πρώτη έπειτα από 17 χρόνια, θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, καθώς όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση, «στόχος της Optima bank είναι να συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης δανείων για βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, που σέβονται το περιβάλλον, προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2023, τα κέρδη της Optima bank ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, ποσό που υπερβαίνει τα κέρδη ολόκληρης της περυσινής χρονιάς. Τα κέρδη του α΄ εξαμήνου αντιστοιχούν σε ετησιοποιημένη βάση σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 29,6%. Το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε 3,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 601 εκατ. ευρώ έναντι του περασμένου Δεκεμβρίου, ενώ τα δάνεια υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 351 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2022. Αντίστοιχα οι καταθέσεις της ξεπέρασαν το α΄ εξάμηνο του έτους τα 2,8 δισ. ευρώ.

thessaliaeconomy.gr