Κάλυψε με το παραπάνω την πτώση του τζίρου που παρουσίασε το 2020 η θεσσαλική Παπαγεωργίου - Food Service (PFS) που εδρεύει στον Αμπελώνα Λάρισας και δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων.

Τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και η κερδοφορία της παρουσίασαν διψήφια ανάπτυξη για το 2021.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις, παρά την επίδραση της πανδημίας, η διοίκηση της εταιρείας προέβλεψε ότι, το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020 κατά 17%, τόσο σε κύκλο εργασιών, όσο και σε κερδοφορία.

Η Λαρισινή εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1991, ξεκίνησε εν μέσω πανδημίας την ανέγερση νέου κτιρίου του εργοστασίου, καθώς και την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, η επένδυση, που αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας με παραγωγή νέων προϊόντων μονάδας επεξεργασίας κρέατος στο 3ο χλμ. Λάρισας - Αμπελώνα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους €3 εκατ. με συνολική ενίσχυση €1,35 εκατ. με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ήδη εγκρίθηκε το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής €450 χιλ., που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντικό μερίδιο αγοράς και στον γύρο, με τα προϊόντα της να έχουν αξιοσημείωτη παρουσία και στα ψητοπωλεία της Θεσσαλίας.

Οικονομικά στοιχεία

Κύκλος εργασιών (Σε € χιλ.)

2020: 37.278

2019: 48.930

Μεταβολή: 23,8%

Μικτό αποτέλεσμα

2020: 5.041

2019: 4.296

Μεταβολή: 17,35%

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

2020: 1.660

2019: 1.355

Μεταβολή: 22,50%

Αποτελέσματα μετά από φόρους

2020: 1.047

2019: 826

Μεταβολή: 26,75%

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Στέλλα Αυγουστάκη FnB Daily)