Ολοκληρώθηκε η τελευταία επένδυση της Ελληνικής Βιομηχανίας Κονσερβοποιίας ΕΛΒΑΚ, ύψους 1,96 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιό της είχε ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούσε την επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας της εταιρείας, για την παραγωγή κομπόστας φρούτων. Οι σχετικές δαπάντες, το οικονομικό και το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΑΚ στο 5,5 χιλιόμετρο της οδού Λάρισας - Φαλάνης τροποποιήθηκαν ελαφρώς, σύμφωνα με τις ανάγκες του σχεδίου. Πάντως, το συνολικό ποσοστό επιδότησης με τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέμεινε αμετάβλητο στο 45%, δηλαδή στο ύψος των €882.984,60 κατ' απόλυτη τιμή. Σημειώνεται ότι το σχετικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΛΒΑΚ δεν προεξοφλούσε, ούτε περιλάμβανε νέες θέσεις εργασίας. Το 45% της επιδότησης αναλύεται σε 35% βάσει τόπου εγκατάστασης και 10% λόγω μεγέθους της επιχείρησης (ένταξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις).

Κ. Βορίλας, Foodreporter